Енциклопедия Дарителството

“РАНГЕЛ ПЕТКОВ ТОШКОВ И СТАНА РАНГЕЛОВА ТОШКОВА ОТ ГР. ТРЪН”

“РАНГЕЛ ПЕТКОВ ТОШКОВ И СТАНА РАНГЕЛОВА ТОШКОВА ОТ ГР. ТРЪН”

Дарител е СТОЯН РАНГЕЛОВ ТОШКОВ (ок. 1877 – неизв.) – фелдшер. Роден и живее в Трън.
С писмо от 19 юни 1942 г. Ст. Тошков уведомява директора на Трънското народно основно училище за внесени 30 хил. лв. в БЗКБ – клон Трън, за образуване на фонд при МНП на името на покойните му родители Рангел и Стана Тошкови. Желанието му е на всеки пет години с лихвите да се подпомагат бедни, трудолюбиви и с добро поведение ученици при Трънското народно основно училище. Учителският съвет определя учениците, които ще получават помощ от фонда.
Фондът “Рангел Петков Тошков и Стана Рангелова Тошкова от гр. Трън” е създаден със заповед на МНП от 20 юли 1942 г. и влиза във фонд “Завещатели и дарители”. Средствата са вложени в свидетелство с 5-годишен срок (от 20 юни 1942 до 20 юни 1947 г.), след което лихвите трябва да се изтеглят за осъществяване целите на фонда.
Не е извършена благотворителна дейност, фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” към МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 302, л. 1–8. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад