Енциклопедия Дарителството

“РАЙНА ДАНЧО ТОМОВА” – ФОНДОВЕ

“РАЙНА ДАНЧО ТОМОВА” – ФОНДОВЕ

Дарители са ДАНЧО И ЕЛЕНА ТОМОВИ (вж. “Данчо Томов” – фонд). На 26 дек. 1935 г. те даряват по 5 хил. лв. на Девическата и на Мъжката гимназия в Търново за образуване на фонд на името на починалата си дъщеря Райна Д. Томова (12 апр. 1910, Търново – 1 дек. 1935, Търново). Завършва с отличие Девическата гимназия “Митрополит Климент”. Изявява се с големи познания по български и френски език.
Според волята на дарителите средствата трябва да се внесат в някое кредитно учреждение и да останат за капитализиране. След като всеки фонд нарасне на 10 хил. лв., лихвите да се дават като премия на най-добрата ученичка по френски език и на най-силния ученик по български език от последните класове. Наградените да бъдат предимно търновски жители. Всяка година на 30 ноем. по един клас от Девическата и от Мъжката гимназия да присъстват на годишната панихида в църквата “Св. Марина” в памет на Р. Д. Томова, а нейни портрети да се поставят в двете гимназии. “Това наше скромно дарение ще бъде хроникирано в пресата за назидание и поощрение, за да се види, че и от най-скромна заплата, каквато е на първоначалния учител, може да се отделя и за благотворителни цели” – пишат дарителите до директора на Мъжката гимназия.
На 27 дек. 1935 г. учителският съвет на слетите гимназии учредява два фонда, които носят името на Райна Д. Томова. Средствата са вложени в БЗБ на срочен 5-годишен влог. На 14 март 1936 г. МНП утвърждава приетите правилници за управление на фондовете в духа на условията на дарителите.
Към 1 юли 1937 г. фондът при Девическата гимназия разполага с капитал 5 хил. лв., който през 1947 г. нараства на 8499 лв. Не са раздавани награди. Последните сведения за този фонд са от януари 1950 г., когато средствата му са 9160 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–В. Търново, ф. 99 к, оп. 1, а. е. 139, л. 1; а.е. 750; оп. 2, а.е. 6, л. 1–14; ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 104, л. 1–12; а.е. 144, л. 1–9; Дарителството във Великотърновския край. В. Търново, 2000, с. 110. (В. Николова)

Тагове

Назад