Енциклопедия Дарителството

“РАЙНА И ТОДОР ДИМЧЕВИ”

“РАЙНА И ТОДОР ДИМЧЕВИ”

Дарител е ТОДОР ДИМЧЕВ х. РУСКОВ (Т. Д. Хаджирусков) (15 авг. 1873 – неизв.) – аптекар, общественик. Роден в Хасково в семейството на Димчо х. Русков – участник в църковноосвободителните борби. Т. Димчев учи в класното училище в родния си град, а завършва Априловската гимназия в Габрово. Следва медицина в Швейцария, но поради недостатъчни средства се дипломира като фармацевт. През 1897 г. се завръща в България и е назначен в държавната болница в Разград. През 1899 г. открива собствена аптека в Харманли, която и до днес се помни от коренните жители на града. Избиран е за народен представител. Награден с орден по случай независимостта на България (1908) и орден “За гражданска заслуга” по време на Балканските войни (1912–1913). Развива благо­творителна дейност. Умира в Харманли.
През учебната 1920/1921 г. синът му Крум Т. Димчев завършва средното си образование с добър успех. За да отбележи този щастлив момент, на 8 юни 1921 г. Т. Димчев дарява 10 хил. лв. на Харманлийската гимназия “Неофит Рилски” за образуване на фонд на негово име и на това на съпругата му Райна Т. Димчева (22 юли 1883 – неизв.) – общественичка. Родена в Свиленград. Наградена с почетен знак на БЧК и орден “За човеколюбие” III степен.
Учителският съвет приема дарението и учредява фонд “Райна и Тодор Димчеви”*. Това е първото в града дарение с обществено значение. Лихвите трябва да служат за издръжка на бедни ученици. В израз на благодарност за щедрия дар, по време на Коледните празници училищният хор поздравява дарителите. Развълнуван, Т. Димчев изпраща на 7 ян. 1922 г. писмо до ученици и учители, съпроводено с 1000 лв. за увеличаване капитала на фонда.
В отговор на запитването на МНП за състоянието на даренията при Харманлийската гимназия, на 16 дек. 1938 г. учителското настоятелство съобщава, че основният капитал на фонда е нараснал на 78 хил. лв. и лихвите се използват за подпомагане на бедни ученици. През март 1944 г. фондът разполага с 92 613 лв. и издържа един беден ученик.
Други данни за благотворителната дейност на фонда и за закриването му не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 121, л. 80; Пашев, Г. Златна книга…, 402–403; Харманлийски обзор, № 5, 26 март 1944. (В. Николова)

Тагове

Назад