Енциклопедия Дарителството

“РОМКО И НИКОЛАЙ МАРАНГОЗОВИ”

“РОМКО И НИКОЛАЙ МАРАНГОЗОВИ”

Дарители са съпрузите ИВАН и СТЕЛА МАРАНГОЗОВИ (неизв.) от Ямбол.
В памет на починалите си деца Ромко (Роман) и Николай през 1938 г. те даряват 25 хил. лв. на Мъжката гимназия “Иван Райнов” в Ямбол. Желанието им е с тях да се създаде фонд на името на синовете им. С приходите от него да се осигурява издръжката на един абитуриент, който да продължи образованието си по медицина или обществени науки в СУ или във висше учебно заведение в чужбина. Стипендиантът трябва да отговаря на следните условия: да е живял в Ямбол през последните осем години преди отпускане на стипендията; да е завършил гимназия с отличен успех и примерно поведение и да е пълен въздържател. При липса на кандидати с отличен успех дарителите допускат даването на стипендията на абитуриента с най-висок успех, но не по-нисък от много добър. Капиталът на фонда се оставя за капитализиране, докато лихвите станат достатъчни за отпускането на стипендията. И след това от приходите се отделят 20 % за увеличаване на фонда. Стипендиантът от своя страна поема задължението за 10 години след завършването на висшето си образование да върне чрез ежемесечни вноски 25 % от получената за издръжката си сума.
Съгласно изработения устав за управление на фонда, капиталът може да нараства от евентуални нови дарения на учредителите му, на други лица или студентски и спортни организации. По волята на дарителите управлението на фонда е поверено на директора на Ямболската мъжка гимназия, кмета на града, директора на БПБ – клон Ямбол, и един от учредителите. Съвместно с учителския съвет те определят стипендианта на фонда. Предвидена е възможността при евентуалното му закриване капиталът да се предаде на МНП, което да основе фонд със същото име и предназначение.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 43, л.124–126. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад