Енциклопедия Дарителството

“СЪПРУЗИ АННА ЙОРДАН БОЯДЖИЕВА, РОДЕНА ИЛИЕВА И ЙОРДАН БОЯДЖИЕВ”

“СЪПРУЗИ АННА ЙОРДАН БОЯДЖИЕВА, РОДЕНА ИЛИЕВА И ЙОРДАН БОЯДЖИЕВ”

Дарител е Анна Йордан Бояджиева (около 1867 – 3 юни 1938) – вероятно учителка, жител на София.
Останала сама, без преки наследници, на 6 авг. 1932 г., на 65-годишна възраст тя прави завещание. Заделила суми и вещи за свои сродници, тя се разпорежда с останалите в наличност средства заедно с тези, получени от продажбата на имуществото, да ѝ се построи паметник за 20 хил. лв. и при МНП да се образува фонд на нейно име и на името на нейния съпруг. Приходите от него са предназначени за подпомагане издръжката на беден, способен студент от Медицинския факултет. За изпълнители на своето завещание определя началника на културното отделение при МНП и един близък, посочен от нея.
След смъртта на А. Бояджиева материалното ѝ състояние се привежда в известност. Спорен остава единствено двустайният апартамент от 64 кв. м, който тя е закупила през 1936 г. за 163 700 лв. в София на бул. “Евлогий Георгиев” № 9. Постигнато е споразумение въпросът за него да се отнесе до съда, като до окончателното му разрешаване да се дава под наем, а получаваните суми да се внасят на името на двамата изпълнители на завещанието.

Фондът е учреден със заповед на МНП от 1 юни 1939 г. Началният му капитал от 100 хил. лв. се оставя за олихвяване, докато стане възможно осъществяването на неговите цели. Очаква се той да нарасне допълнително след приключване на съдебните спорове. През 1942 г. Софийският областен съд присъжда апартамента на Министерството. То продължава да го дава под наем, а приходите да превежда по сметка на фонда. В края на 1939 г. фондът разполага със 115 108 лв., на 1 ян. 1944 г. – със 135 389 лв., а на 1 юли 1947 г. – с 315 хил. лв. Липсват данни приходите да са използвани и да са правени отчисления за подпомагане на студент по медицина.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

К. Анчова

Назад