Енциклопедия Дарителството

“САВА И ЕЛЕНА ВЕЛЕЗЛИ”

“САВА И ЕЛЕНА ВЕЛЕЗЛИ”

Дарители са съпрузите САВА и ЕЛЕНА ВЕЛЕЗЛИ.
САВА ВЕЛЕЗЛИ (1834 – 10 авг. 1922) – индустриалец. Роден в гр. Златица, Софийско. Преселва се да живее в Русе преди 1878 г. Работи като кафеджия, а по-късно открива кръчма. След Освобождението (1878) основава пивоварната фабрика “Св. Петка”, но не успява да развие дейността си. Продължава да се занимава с производство на бира до 1894 г., когато продава предприятието. Открива нова фабрика за производство на безалкохолни напитки. Умира в Русе.
ЕЛЕНА ВЕЛЕЗЛИ (1848 – неизв.) – общественичка, домакиня. Родена в Русе. Деен член на женското благотворително д-во “Добродетел”.
Останали без деца, двамата съпрузи правят дарение в полза на бедните ученици. На 10 авг. 1915 г. те предоставят 3 хил. лв. на училищното настоятелство в Русе за образуване на благотворителен фонд. Средствата са предадени на ръководството на началното у-ще “Св. Георги” (по-късно преименувано на “А. Кънчев”) . На заседание, състояло се на 21 март 1918 г., учителският съвет приема дарението и образува фонда. Управлява се от учителския съвет. От приходите на капитала се купуват облекла и обувки за бедни, прилежни възпитаници на училището. По решение на учителския съвет от 23 февр. 1927 г. върху капитала се натрупват лихви. Целта е средствата да нараснат и така да се осигурят по-добри условия за благотворителната дейност на фонда.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 76–77, 101–103. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад