Енциклопедия Дарителството

“САВА ЙОТОВ – АД”

“САВА ЙОТОВ – АД”

Фондът е образуван по желание на САВА ЙОТОВ (неизв.) – търговец. Роден в Дряново. Живее и работи в София.
Дълбоко привързан към своето родно място, С. Йотов решава да подпомогне задоволяването на една от големите нужди на града – откриването на здравно-съвещателна станция. Общинският съвет взема решение за нейното строителство на 13 апр. 1935 г., но поради липса на средства замисълът не може да се осъществи. С. Йотов предлага строежът да се извърши на мястото на родната му къща в Дряново. Дарението е в памет на неговите родители. Основният камък на сградата е положен на 4 авг. 1940 г., а построяването ѝ се финансира изцяло от дарителя и възлиза на ок. 550 хил. лв.
Строежът напредва бързо и в началото на 1941 г. е почти завършен. Това кара общинският съвет да търси средства за обзавеждането и оборудването на здравното заведение. В периода 1941–1942 г. съветът и лично кметът на града многократно настояват пред Дирекцията на народното здраве да осигури необходимите средства, молят дарителя за ходатайство пред министъра на народното здраве Ив. Габровски. Усилията им остават безрезултатни, а общината няма възможност сама да поеме подобен разход. В тази ситуация С. Йотов отново подпомага своите съграждани. С решение на УС на АД “Сава Йотов износ-внос” от 4 септ. 1942 г. се прави дарение на Дряновската община в размер на 250 хил. лв. Със 150 хил. лв. трябва да се закупят мебелите и медицинското оборудване за здравното заведение. Останалите 100 хил. лв. са предназначени за образуването на благотворителен фонд “Сава Йотов – АД”. С лихвите му да се поддържа сградата на дома. Управлението на фонда се поверява на кмета на Дряново, общинския лекар и директора на гимназията.
Дарението е прието с протокол на Общинския съвет от 15 дек. 1942 г. На същата дата е образуван и благотворителният фонд. Капиталът му възлиза на 100 хил. лв., а управлението му се осъществява от посочените от С. Йотов длъжностни лица.
Парите са внесени на срочен влог в БЗКБ. С останалите 150 хил. лв. общинското ръководство успява да обзаведе здравно-съвещателната станция, да закупи медицинско оборудване за нея и за градската амбулатория. След като сградата е напълно завършена и частично оборудвана, С. Йотов я подарява на своите съграждани. Единственото условие, което поставя, е той и съпругата му да ползват една стая в дома. Дарението е прието с протокол на градския общински съвет от 25 юли 1943 г. В знак на благодарност благодетелят е провъзгласен за почетен гражданин на Дряново.
Здравният дом е открит тържествено на 25 юли 1943 г. В него се помещават здравно-съвещателната станция и градската амбулатория, които са оборудвани и веднага започват работа. Третият етаж е пригоден за родилен дом. Общинското ръководство настоява пред областния лекар в Плевен да разреши събирането на такси от родилките. Отговорът е, че това е недопустимо по закон. Областният лекар препоръчва да се образува благотворителен комитет, който да се грижи за събирането на доброволни дарения от гражданите. Не е известно дали общинското ръководство успява да осигури средства за родилния дом. В сградата, дарена от С. Йотов, се помещава и безплатна ученическа трапезария.
Други данни за фонда не са открити.

ДА–Габрово, ф. 7 к, оп. 1, а.е. 39, л. 56; а.е. 338, л. 113. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад