Енциклопедия Дарителството

“СЕСТРИ ЦОНКА И ЕЛЕНКА ИВ. БРАТОВАНОВИ”

“СЕСТРИ ЦОНКА И ЕЛЕНКА ИВ. БРАТОВАНОВИ”

Дарител е Стефан Иванов Братованов (вж. “Петко и Христо Ив. Братованови” – фонд).
На 12 юли 1943 г. Ст. Братованов дарява 30 хил. лв. в облигации за образуване при МНП на фонд на името и в памет на покойните му сестри Цонка Братованова-Мончева (неизв. – 21 ян. 1935) и Елена Братованова-Терзиева (неизв. – 26 май 1915) – “отлични домакини”, в знак на признателност за “сестринските им нежности”, които е получил от тях. Приходите от фонда са предназначени за Девическото професионално училище в Севлиево, поддържано от Женското д-во “Надежда” в града. Съгласно волята на дарителя, те трябва да се използват за награди (парични или предметни) на отличили се “с любов към труда, сръчност и благонравие” ученички, без разлика на имотното им състояние, а когато капиталът на фонда надвиши 100 хил. лв. – да служат и за стипендии на бедни ученички. Правото да определя кои да бъдат наградени или да станат стипендиантки се предоставя на учителския съвет, като стипендиите не може да бъдат по-малки от 200 лв. месечно. За да осигури нарастване на фонда, Ст. Братованов предлага половината от приходите за всеки две поредни години (през една), считано от 1947 г., да се капитализират.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 27 юли 1943 г. На 12 ян. 1945 г. Ст. Братованов дарява нови 20 хил. лв. и капиталът достига 50 хил. лв., през 1948 г. разполага с 56 хил. лв. Междувременно през 1946 г. Девическото училище в Севлиево се превръща в държавна гимназия към ведомството на Министерството на търговията, което поема издръжката му. Поради това приходите от фонда подлежат на разпореждане от дирекцията на гимназията, но най-вероятно не са използвани.
Фондът е закрит е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

К. Анчова

Назад