Енциклопедия Дарителството

“СИМЕОН, КНЯЗ ТЪРНОВСКИ”

“СИМЕОН, КНЯЗ ТЪРНОВСКИ”

Фондът е образуван в чест на раждането и кръщението на цар Симеон II (16 юни 1937) – син на цар Борис III и царица Йоанна. Заема престола след смъртта на баща си. Поради непълнолетие, от негово име управлява регентски съвет (28 авг. 1943 – 15 септ. 1946). След обявяването на България за република живее в чужбина. През 2001 г. ръководи учредяването на Национално движение Симеон ІІ, което заедно с Партията на българските жени и Движение за национално възраждане “Оборище” печели редовните парламентарни избори. Министър-председател на България (2001–2005).
На заседание, състояло се на 14 дек. 1937 г., Св. Синод взема решение за учредяването на благотворителен фонд в чест на престолонаследника. Капиталът му възлиза на 300 хил. лв., взети от фонд “Общоцърковни нужди”. Предвижда се фондът да съществува до пълнолетието на княза и ежегодно да отпуска по 2 стипендии за бедни ученици в семинарии в София и Пловдив. Управлява се от Св. синод.
Фондът започва благотворителната си дейност през 1938 г., като предоставя 16 400 лв. за издръжка на стипендианти. Тъй като приходите от капитала не достигат, Св. синод решава да се дава по една стипендия. Предоставят се и по-малки помощи за бедни ученици. Общият размер на средствата, ежегодно изразходвани за благотворителни нужди, възлиза на 14 200–14 400 лв. Капиталът на фонда нараства и на 1 ян. 1941 г. е 313 708 лв., на 1 ян. 1945 г. – 337 238 лв. Прекъсва благотворителната си дейност през 1946 г.

Р. Стоянова

Назад