Енциклопедия Дарителството

“СИМЕОН ПОПСТЕФАНОВ”

“СИМЕОН ПОПСТЕФАНОВ”

Дарител е Симеон Попстефанов (7 апр. 1874 – неизв.) – учител. Роден с. Бей Махле (дн. с. Светлина, Бургаско) в семейството на презвитер Стефан Проданов. Средно образование получава в Сливенската реална гимназия (1892). Завършва естествена история във Висшето училище (1895) и още същата година става асистент по минералогия и геология при проф. Г. Бончев и проф. Г. Н. Златарски. Напуска по собствено желание. Учителства в Първа Хасковска мъжка прогимназия (1896–1910), като за известно време е и неин директор (1910, 1913–1916). Участва в Първата световна война. Чиновник в Австро-българската кредитна банка – София (1918–1920). Отново се завръща към професията си като учител (1920–1925) и директор (1925, 1927–1930) на Хасковската държавна смесена гимназия “Петко Каравелов”. Носител е на войнишки орден “За храброст” и на сребърен медал “За гражданска заслуга” IV степен.
По случай пенсионирането си (25 окт. 1930) и венчавката на цар Борис и Йоанна Савойска, С. Попстефанов прави дарение от 5 хил. лв. на Хасковската държавна смесена гимназия за основаване на фонд на негово име. В писмото си до директора на гимназията дарителят посочва, че никога не го е напускала мисълта покрай образователната и възпитателната работа в училищата да се предприемат различни инициативи за нуждаещите се бедни ученици.
Желанието на благодетеля е всяка година на 25 октомври 2/3 от лихвите на фонда да се дават като помощ на беден, трудолюбив и с примерно поведение ученик, произхождащ от родолюбиво, православно семейство. Останалата 1/3 част от лихвата следва да се капитализира. Когато капиталът на фонда нарасне, помощта да се разпределя между двама, трима и повече нуждаещи се ученици при същите условия. Дарението е прието от учителския съвет на Хасковската държавна смесена гимназия на 4 ноем. 1930 г. и е одобрен правилникът на фонда. Управлява се от учителския съвет на гимназията.
До 1938 г. фондът не прави разходи, а лихвите му се капитализират. Към дек. 1938 г. капиталът му е 7547 лв.
Други данни за фонда не са открити.

Д. Гоцева

Назад