Енциклопедия Дарителството

“СИВКО ЧАКЪРОВ”

“СИВКО ЧАКЪРОВ”

Дарител е Сивко Томов Чакъров (6 март 1893 г. – неизв.) – търговец на дървен и строителен материал. Роден в с. Проглед, Асеновградско. Дълги години живее в с. Чепеларе (дн. град), Смолянско.
На 5 юни 1934 г. Сивко Т. Чакъров дарява 20 хил. лв. на училищното настоятелство в родното си село за образуване на фонд за довършване сградата на училището. Парите се използват през същата година за строежа на училищната сграда.
През 1934–1935 г. в с. Проглед живеят 50 семейства. За построяването и довършването на училището през 1934 г. се изразходват 250 хил. лв. Чепеларската община отпуска 134 хил. лв., изтеглени са влогове от общия училищен фонд в размер на 30 хил. лв., МНП дава 15 хил. лв., производителните кооперации от селото – “Св. Илия” и “Караманец” – съответно 20 хил. лв. и 8 хил. лв., от вечеринки и утра – 3 хил. лв. Населението влага безплатен труд, доставя и дървен материал за около 50 хил. лв. Сградата се състои от 3 класни стаи и учителска стая, стая за помагала и коридор.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад