Енциклопедия Дарителството

“СКОПСКИ УЧИЛИЩА”

“СКОПСКИ УЧИЛИЩА”

Фондът се образува със заповед на МНП от 7 юли 1937 г. За капитал на фонда служи сумата от сливане на капиталите на фондовете “Подпомагане бедни ученици, родом от гр. Скопие”, “Подпомагане бедни ученици от Скопската смесена прогимназия” (срочно свидетелство от 1 юни 1932 г. за 1045 лв.) и “Подпомагане бедни ученици от Скопската смесена гимназия (срочно свидетелство от 22 март 1933 г. за 1434 лв.). С допълнителна заповед на МНП от 24 ноем. 1937 г. към обединения фонд “Скопски училища” е прехвърлена и сумата от 8 хил. лв. по срочно свидетелство в БЗКБ от 18 окт. 1918 г. Средствата са внесени от бившия директор на Скопската смесена гимназия Атанас Ковачев и учителите от гимназията, които след Първата световна война (1918) се заселват в България. Съгласно заповедта на Министерството, приходите на фонда са предназначени за подпомагане на бедни ученици от Скопие и околията му, учещи в България. На 1 ян. 1939 г. капиталът на фонда е 25 хил. лв., към 1 ян. 1942 г. – 32 600 лв., към 1 ян. 1944 г. – 115 хил. лв. Лихвите нарастват от 1500 лв. през 1939 г. на 7 хил. лв. през 1945 г. През 1945 г. от фонда са отпуснати 1000 лв. помощи.
Други данни за фонда не са открити.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

Д. Гоцева

Назад