Енциклопедия Дарителството

“СОТИР Г. КАЛЕНДЕРОВ МИЛОСЛАВСКИ”

“СОТИР Г. КАЛЕНДЕРОВ МИЛОСЛАВСКИ”

Дарител е Сотир Гюров Календеров Милославски (1860 – 8 юни 1927) – адвокат. Роден в с. Милославци, Трънско, в търговско-земеделско семейство. Образованието си получава в с. Зелениград, Пернишко, и в класното училище в Трън при известния тогава учител Петър Главановски. От 18-годишен се занимава с търговия. От 1883 г. започва адвокатска практика. Окръжен и общински съветник. Като такъв издейства кредити от държавата за построяването на държавната болница и гимназията в града, както и на моста на р. Ерма. Негова заслуга е и построяването на шосето Батановци (дн. Темелково, Пернишко) – Трън. Народен представител в IV ВНС (1893), VII ОНС (с.г.), X ОНС (1899–1900), XVII ОНС (1914–1919).
След смъртта му, на 22 юни 1927 г. по негова устна воля синът му М. КАЛЕНДЕРОВ внася 20 хил. лв. на разположение на МНП за основаването на фонд на името на баща му. Волята на С. Календеров е лихвите от фонда в края на всяка година да се делят на 2 равни части: едната част да се дава на Трънската гимназия, или при евентуалното ѝ закриване – на Трънската прогимназия; втората част – на началното училище в родното му село Милославци. С тях да се купуват книги, учебни помагала и пособия за бедни и прилежни ученици.
Фондът се образува със заповед на МНП от 24 юни 1927 г.

Капиталът на фонда към 1 юли 1930 г. е 40 хил. лв. Лихвите през 1934 и 1935 г. са по 1200 лв., през 1936 г. – 1400 лв., през 1937 г. – 1000 лв., през 1938–1940 г. – по 1100 лв., през 1941 г. – 1200 лв. Има данни за усвояването и използването им според волята на дарителя от смесената прогимназия “Александър I” – Трън. През 1935 г. учителският съвет на гимназията раздава учебни помагала за 872 лв. на 15 бедни ученици. През 1936 г. дава помощи на учениците: А. Ризев (200 лв. за храна), по 100 лв. за обувки – на Хр. Томов, Д. Кръстев, П. Григоров, А. Иванов, Б. Харалампиев, 300 лв. за куртка на М. Христов, по 50 лв. за шапки – на Др. Игнатов и В. Захариев. През 1937 г. лихвата е изразходвана за закупуване на френско-български речници, френски читанки, учебници по алгебра, стенография, тетрадки, пергели и кутии. През 1938 г. са дадени пари за куртки на М. Христов и М. Владимиров и за обувки на Хр. Томов, Б. Харалампиев, П. Влайков, П. Григоров и Д. Кръстев. През 1939 г. са закупени учебници и помагала за 1248 лв. През 1940 г. са изразходвани 829 лв. за френско-български речници, линии, пергели, тетрадки и четки, които са раздадени на 27 ученици.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад