Енциклопедия Дарителството

“СТАНЮ Г. ТАФЛАКОВ”

“СТАНЮ Г. ТАФЛАКОВ”

Дарител е Слава Станева (неизв.), съпругата на Станю Георгиев Тафлаков (1869 – неизв.) – търговец. Роден в с. Касаплар (дн. с. Дибич, Шуменско), в семейството на Георги Станев и Вера Върбева. Завършва прогимназиално образование в Шумен. Участва в I земеделски конгрес в Плевен (1899). Общински кмет до края на Междусъюзническата война (1913). Със съпроводително писмо от 16 юни 1924 г. и в изпълнение на последното желание на съпруга си, Сл. Станева изпраща 10 хил. лв. на основното училище в с. Касаплар за образуване на фонд “Станю Г. Тафлаков”.
Дарението е прието и на 10 юли 1924 г. фондът е образуван. Целта му е с 1/2 от лихвите да се подпомагат бедни и отлични ученици, а останалата 1/2 да се остави за капитализиране. Така през 1931 г. фондът нараства на 13 720 лв. – сума, внесена в кредитната кооперация “Братство” в селото. Управлява се от училищното настоятелство, което всяка година купува на бедните ученици учебни пособия и подаръци.
Приживе Ст. Тафлаков подарява на църквата в селото 10 дка нива, оценена на 40 хил. лв. Погребан е в двора на църквата, а портретът му е поставен на видно място в основното училище в с. Касаплар.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад