Енциклопедия Дарителството

“СТАВРИ КОНСТАНТИНОВ”

“СТАВРИ КОНСТАНТИНОВ”

Дарител е Ставри Константинов (неизв.) – търговец. Роден в Сопот. Умира в Букурещ.
На 2 апр. 1901 г. Ст. Константинов написва саморъчно завещанието си в Букурещ. На 15 ноем. 1901 г. препис от завещанието, преведено на български език, е изпратен в МВнРИ, София, за изпълнение.
Ст. Константинов завещава 102 хил. лв. на близки и на институции. Оставя на кметството в Сопот 50 хил. лв. по номинал на БДЗ 5 % (1892), които да се вложат в БНБ – клон Пловдив, за построяване и обзавеждане на болница в родния му град. Волята на дарителя е сумата да се капитализира, докато достигне капитал, достатъчен за започване на строеж на болница, първоначално с 10 легла. Болницата да носи името на дарителя. Останалото имущество, съхранявано в БНБ – клон Русе, след смъртта на дарителя да бъде продадено чрез публичен търг и средствата да се вложат в БНБ – клон Пловдив. Сумата да послужи за увеличаване на фонда, предназначен за построяването на болница в Сопот.
Капиталът на фонда към 31 дек. 1936 г. е 315 хил. лв., към 31 дек. 1937 г. – 413 хил. лв., към 31 дек. 1938 г. – 435 хил. лв., и към 31 дек. 1939 г. приходите във фонда са 22 хил. лв., разходи липсват, капиталът общо е 456 хил. лв. Капиталът на фонда към 31 дек. 1941 г. е 501 хил. лв., 1942–1943 г. – 512 хил. лв., 1944 г. – 524 хил. лв. През 1945 г. приходите са 13 хил. лв., разходи липсват, капиталът е 537 хил. лв. През 1946 г. – 553 хил. лв., а през 1947 г. приходите са 16 хил. лв., общият капитал е 550 хил. лв.
Ст. Константинов прави и други дарения: оставя на Българската църква в Букурещ 5 хил. лв. в облигации по номинал от БДЗ 6 % (1892), внесени в БНБ – клон Русе, чиито лихви да послужат на нуждите на църквата; дарява на църквата “Св. св. Петър и Павел” в Сопот 5 хил. лв. по номинал в облигации от БДЗ 6 % (1892), които да се вложат в БНБ – клон Пловдив, като приходът от тях се преведе на същата църква.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад