Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН ГЕНЕВ”

“СТЕФАН ГЕНЕВ”

Дарител е Стефан Христов Генев (15 окт. 1859 – 29 септ. 1952) – магистър-фармацевт. Роден в Севлиево. Начално образование завършва в родния си град, а гимназия – в Габрово. Учи в Петропавловската семинария в Лясковец. По време на Руско-турската война постъпва като доброволец в VI дружина и става завеждащ първото фелдшерско училище в Търново. Назначен е за управител на аптеката на Търновската военна болница. Завършва френския колеж “Дюбоа” в Цариград. Следва фармация в Женева и Лозана (1882–1885) и е първият българин, който през 1885 г. получава федерална диплома с право на свободна практика в цяла Швейцария. След завръщането си в България е назначен за завеждащ санитарния склад при Военното министерство в София (1887), аптекар и управител на аптеката при Александровската болница и помощник-химик при Върховния медицински съвет (1887–1889). Началник на аптечната част при Гражданската санитарна дирекция (1889–1895), член и секретар на V – VII Върховен медицински съвет. През 1895 г. открива в София първата дрогерия и аптекарски склад, а през 1902 г. – частна аптека. Ст. Генев е председател на аптекарското дружество (1933) и на Съюза на аптекарите. Един от авторите на Санитарния закон (1888) и на други нормативни документи, свързани с аптечното дело.
Със свои средства той построява, обзавежда и поддържа детска почивна станция при Батошевския манастир, където от 1922 до 1942 г. почиват около 200 деца. Всяка година дава по 40–60 хил. лв. за поддръжката на детската колония. Годишно изпраща на общината значителни суми за подпомагане на бедни севлиевски граждани и закупува лекарствата за градската амбулатория.
Ст. Генев е дарител на родния си град Севлиево. На 16 март 1929 г. през нощта стихиен пожар унищожава сградата и намиращата се в нея богата библиотека на ч-ще “Развитие” с 6730 тома литература за деца и възрастни. Ст. Генев пръв се отзовава на акцията по възстановяването на изгорялата библиотека и дарява 132 хил. лв. за основаването на фонд при читалището. Волята му е лихвите от фонда да послужат за поддържане на читалищната библиотека и закупуване на книги.
Фондът се образува през 1929 г. и се използва според волята на дарителя.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад