Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН ГЕРГОВ ЛАКОВ”

“СТЕФАН ГЕРГОВ ЛАКОВ”

Дарители са братята Димитър, Ангел, Иван и Павел Г. Лакови от с. Беглеж, Пловдивско.
За да изпълнят посмъртното желание на своя баща Герчо Лаков и да увековечат паметта на брат си Стефан Г. Лаков, загинал по време на Първата световна война, дарителите предоставят на 1 февр. 1944 г. 50 хил. лв. на средищното училище в с. Беглеж. Желанието им е с тях да се образува фонд на името на техния брат. Лихвите трябва да се капитализират и впоследствие да се използват за даване на помощи на бедни ученици, завършили III прогимназиален клас с много добър успех.
Учителският съвет при училището в с. Беглеж приема дарението, а на 29 апр. 1944 г. – и правилник на фонд “Стефан Гергов Лаков”, утвърден от МНП на 8 юли с.г. Фондът се управлява от учителския съвет, който определя размера на ежегодната помощ. Лихвите от фонда се оставят за капитализиране в продължение на 10 години, поради което до закриването му през 50-те години на 20. век помощи не са раздавани.
Други данни за фонда не са открити.

М. Тодоракова

Назад