Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН И. ХАДЖИЕНОВ”

“СТЕФАН И. ХАДЖИЕНОВ”

Дарител е Стефан И. Хаджиенов (неизв. – 1894) – едър земевладелец, търговец. Роден в Казанлък. Установява се в Румъния, където създава свое земеделско стопанство – мошията Бурлещи в Аржешки окръг. Активен член на БДД. Умира в Букурещ.
На 21 юни 1889 г. Ст. Хаджиенов прави завещание, в което определя за свой универсален наследник и изпълнител на завещанието внука си Стоян Н. Хаджиенов. Завещателят го задължава да предостави след смъртта му сумата от 20 хил. лв. на настоятелството на училището в Куленската махала в Казанлък. Средствата да бъдат използвани за поддържане на училището. Други 10 хил. лв. Ст. Хаджиенов дарява на Българската църква в Букурещ.
Средствата, определени за Куленското училище, са предоставени на МНП и се управляват от него. Министерството образува фонд на името на дарителя, който включва във фонд “Завещатели и дарители”. Капиталът му значително се увеличава през 20-те и 30-те години на 20. век и към 1 ян. 1935 г. възлиза на 72 496, към 1 ян. 1939 г. – на 111 900 лв., към 1 ян. 1942 г. – на 110 300 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 120 хил. лв., към 1 ян. 1948 г. – на 157 хил. лв. МНП отпуска средствата от фонда на Куленското училище чрез Казанлъшката градска община. През 1926 г. на училището е изплатена сумата 1400 лв., през 1933 г. – 2500 лв., през 1935 г. – 6 хил. лв., през 1939 г. – 3500 лв., през 1941 г. – 5500 лв., през 1942 и 1944 г. – по 7 хил. лв.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливане на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

Д. Гоцева

Назад