Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН И НОНА КОНСУЛОВИ”

“СТЕФАН И НОНА КОНСУЛОВИ”

Дарители са Стефан и Нона Консулови.
Нона Тодорова Консулова (1873 – 25 ян. 1940) – учителка. Родена в Панагюрище. Начално образование завършва в родния си град. По препоръка на тогавашния министър на просвещението проф. Марин Дринов постъпва в държавен пансион и завършва Първа софийска девическа гимназия с отличие. Учителства 3 години в родния си град Панагюрище и работи в Женското просветно и благотворително дружество. Тук се омъжва за видния по това време адвокат Стефан Иванов Консулов (окт. 1863 – 11 март 1928) – юрист. Роден в Панагюрище. Учи в Цариград. След Освобождението става чиновник и помощник-адвокат в кантората на С. С. Бобчев в Пловдив. След падането на правителството на Стамболов (1894) е назначен за съдебен следовател и семейството се премества в София. С. Консулов е ковчежник на осигурителното д-во “Балкан” и административен директор на в. “Мир” (1899). Подкрепя морално и материално младата българска наука и нейната институция БАН. Умира в София.
На 21 апр. 1928 г. Н. Консулова изпълнява завещанието на съпруга си и внася 100 хил. лв. на БАН за образуването на фонд “Стефан и Нона Консулови”. Волята на дарителите е от натрупаните в края на всеки 3 години лихви да се дава награда за най-добрия отпечатан труд, посветен на историята, геологията, етнографията и стопанството на Панагюрище и Средногорието.
На 30 апр. 1928 г. УС на БАН на свое заседание приема дарението и образува фонда. Съгласно волята на дарителите, наградата за пръв път се дава през 1932 г. на Александър Петров за труда му “Принос към изучаването на панагюрската овца”. Рецензия на труда и пълен доклад за награждаването му дава проф. Иван Странски.
През 1935 и 1936 г. наградата е обявена, но не е дадена поради липса на подходящи трудове. Към 1 ян. 1938 г. капиталът на фонда е 152 716 лв.
Последните сведения за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато нараства на 232 957 лв.

Ц. Величкова

Назад