Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН ОБРЕЙКОВ” – ФОНДОВЕ

“СТЕФАН ОБРЕЙКОВ” – ФОНДОВЕ

Дарител е Стефан Обрейков (9 март 1861 – 18 март 1940) – индустриалец и търговец. Роден в Клисура. Завършва Пловдивската гимназия. Учителства в гимназията в Прилеп, след което завършва висше търговско училище в Киев и Одеската търговска академия. В Одеса отваря своя фирма (1884) и се занимава с търговия. След завръщането си в България участва дейно в работата на Пловдивската търговско-индустриална камара първоначално като член на комисии, а по-късно като неин председател (1909–1912; 1920–1924) и подпредседател. През 1925 г. е провъзгласен за почетен председател на камарата. Ст. Обрейков участва в образуването на професионалната организация на търговците и индустриалците в Пловдив, чийто председател е дълги години. Избиран е за общински съветник, помощник-кмет на Пловдив, а по-късно и за Пловдивски окръжен съветник и народен представител. Умира в Пловдив.

Фонд № 1 “Стефан Обрейков”
(при БАН)

На 9 септ. 1940 г. д-р Обрейко Ст. Обрейков в изпълнение на последното желание на баща си съобщава на председателя на БАН за дарението от 500 хил. лв. Сумата е внесена в ББК – клон София, за основаването на фонд “Стефан Обрейков” при БАН. Волята на дарителя е всяка година на празника на Св. Стефан да се дава награда на отличил се беден ученик от Търговската гимназия (практическото у-ще “Ст. Обрейков”) при Пловдивската търговска индустриална камара. Всяка втора година – награда за ценно постижение в областта на родната наука и култура. Когато БАН намери за целесъобразно, наградите (наполовина) може да се раздават и в една и съща година за същите цели. Наградата за постижение в областта на науката и културата УС на БАН да дава въз основа на писмено предложение от членовете на Академията.

През месец септ. 1940 г. дарението е прието и фондът се образува. На 11 дек. 1941 г. комисия в състав акад. Михаил Арнаудов и акад. Стоян Романски изработват наредба за управлението му.
Наградените с 20 хил. лв. ученици от Търговската гимназия (практическото училище “Ст. Обрейков”) в Пловдив са: 1943 г. – Богдан Кръстев, 1944 г. – Иван Наумов, 1946 г. – Вълю Ангелов.
През 1943 г. награда от фонда (20 хил. лв.) получава известният композитор, пианист, диригент и изследовател на българската народна песен Ангел Букурещлиев. Неговите заслуги към музикалната култура в България са високо оценени от композиторите Петко Стайнов и Андрей Стоянов, художника-карикатурист Александър Божинов и скулптора Иван Лазаров. През 1945 г. УС на БАН дава наградата на акад. Любомир Кръстанов за заслуги в областта на метеорологията и физикохимията.
Към 1 ян. 1946 г. фондът възлиза на 530 846 лв., към 1 ян. 1947 г. – на 507 242 лв. Последните сведения са от 1 ян. 1951 г., когато възлиза на 520 136 лв.

Фонд № 2 “Стефан Обрейков”
(при Пловдивската търговската камара)

Под председателството на Ст. Обрейков към Пловдивската търговска камара е основан фонд “Постройка на гимназия”. На 28 окт. 1926 г. с помощ от фонда се полагат основите на Търговската гимназия в Пловдив, а в началото на 1927 г. камарата открива Практическото у-ще “Ст. Обрейков” с 3-годишен срок на обучение.

◊ ◊ ◊

Стефан Обрейков цял живот се занимава с благотворителност. Като член на Клисурското дружество в Пловдив дарява 50 хил. лв. за изграждането на ч-ще “20 април 1876 г.” в Клисура.
По повод смъртта на съпругата си Елисавета Ст. Обрейкова той дава на общината 200 хил. лв. за благотворителни цели. Общината изгражда детски дом в кв. Мараша, който носи нейното име. Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад