Енциклопедия Дарителството

“СТЕФАН СТАНИМИРОВ СТАНИМИРОВ”

“СТЕФАН СТАНИМИРОВ СТАНИМИРОВ”

Дарител е Станимир Стефанов (Попстефанов) Станимиров (26 окт. 1858 – 7 ян. 1943) – педагог, църковен историк. Роден в Габрово, в семейството на активния участник в църковнонационалните борби поп Стефан Станимиров. Учи в Габрово. Получава средно образование в Киевската духовна семинария (1875–1879), а висше – в Киевската духовна академия (1879–1883), и получава научната степен “кандидат на богословието”. Завръща се в България и става учител (1883) и директор на Габровското училище (ян. – авг. 1884). Учител и директор на Първа софийска мъжка гимназия (1886–1894 и 1897–1910). Съдейства за откриване на Висш педагогически курс (по-късно СУ). Ректор на Българската семинария в Цариград (1895–1897). Учител на княз Борис и княз Кирил (1908–1914). Секретар на Св. синод (1914–1917). Председател на ч-ще “Славянска беседа”, директор на Етнографския музей (1921–1922) и на Народната библиотека (1922–1923). Умира в София.
През 1929 г. по случай 50-годишния юбилей на Първа софийска мъжка гимназия и в памет на покойния си син Стефан Станимиров (8 апр. 1886 – 12 окт. 1912 г.) – възпитаник на същата гимназия, завършил правни науки в Гренобъл и Париж с докторат, Ст. Станимиров дарява на гимназията 5 хил. лв. за образуване на фонд на името на сина му. Всяка година от лихвите на фонда да се дава награда на беден абитуриент от класическия отдел на гимназията. Кандидатът се определя от учителския съвет.
Дарението е прието с протокол от 2 юли 1929 г. и се учредява фонд “Стефан Станимиров Станимиров”. Управлява се от учителския съвет. Изработен е правилник. Средствата са внесени в БЗБ за капитализиране. Други данни за фонда не са открити.

В. Николова

Назад