Енциклопедия Дарителството

“СТОЯН И АНГЕЛИНА БРЪЧКОВИ”

“СТОЯН И АНГЕЛИНА БРЪЧКОВИ”

Дарител е Георги Стоянов Бръчков (неизв.) в памет на родителите си Стоян и Ангелина Бръчкови.
Стоян Иванов Бръчков (неизв. – 1 април 1903) – занаятчия и общественик. Окръжен съветник и член на църковната община в Свищов. Умира в Свищов. Ангелина Ангелова Бръчкова (1830 – 1 юни 1912) – домакиня. Родена в Свищов. Има шестима синове. През целия си живот е незаменима сътрудничка на съпруга си. С труд, пестеливост и любов към науката успява да даде образование на своите деца. Умира в Свищов.
През 1922 г. синът им Георги Стоянов Бръчков с писмо до председателя на БАН съобщава за изпратения на Академията чек от 10 хил. лв. Волята на дарителя е сумата да се капитализира и използва за премиране на български съчинения по техническа химия – преимуществено по свещарство, сапунарство и винарство, а така също по домашно възпитание на българката. Г. Бръчков моли Академията да приеме дарението “без всякакъв шум и без оповестяване било във вестници, или списания”.
Скромното дарение на името на Стоян и Ангелина Бръчкови е прието и фондът е образуван през 1922 г. Оставен е да се капитализира, понеже капиталът му не е достатъчен, за да се изпълни волята на дарителя.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад