Енциклопедия Дарителството

“СТОЯН Н. КИСЕЛОВ” – ФОНДОВЕ

“СТОЯН Н. КИСЕЛОВ” – ФОНДОВЕ

Дарител е Стоян Ненов Киселов (11 март 1872 – 20 септ. 1937) – банков чиновник. Роден в Търново, произхожда от заможната и известна търновска фамилия Киселови. Получава основно и средно образование в родния си град и висше финансово и търговско образование – във Виена (1888–1892). Завръща се в България през 1893 г. и отбива военната си служба като доброволец в 17. пехотен Доростолски полк в Русе. От 1894 г. е чиновник към БНБ. В тази институция заема отговорни постове до пенсионирането си (1923) – през 1899 г. е преместен в клона на банката във Видин, след това последователно в Сливен (1907–1908), София, Плевен. По време на Първата световна война (1915–1918) е изпратен да основе банкови клонове в Солун, Одрин и Дедеагач; от 1916 г. е назначен за комендант на Кюстенджа. Активен деец на гимнастическото движение в България, основава и ръководи дружества към него във всички селища, където работи; от 1920 г. е касиер на Съюза “Юнак” в София (1920–1928). Събира народни песни.

Фонд № 1 “Стоян Н. Киселов”
(при ч-ще “Надежда” в Търново)

На 13 юли 1937 г. Ст. Киселов завещава на търновското ч-ще “Надежда” облигации от БДЗ (1923) на номинална стойност 800 хил. лв., предадени на съхранение в БНБ. Събраните по купоните суми трябва да се внасят в БЗКБ – клон Търново, на срочен влог най-малко за 5 години с капитализиране на лихвите. Средствата са предназначени за образуване на фонд “Стоян Н. Киселов”, с приходите от който най-рано 5 години след смъртта му да се издаде история на град Търново. Желанието на Ст. Киселов е читалището да влезе във връзка с български учени и историци, както и с Историческия отдел на БАН, който да изработи план за написване на историята, да одобри съдържанието ѝ и да определи хонорара на автора. След нейното издаване приходите от фонда да се използват за отпечатване и на други исторически съчинения с патриотично съдържание, включително на популярна илюстрована история на България “като достъпно четиво за народа с ниски цени”. За тяхното написване читалището трябва да действа съвместно с БАН и да следва същата процедура. 10 % от приходите от разпродажбата на тези издания да се превеждат ежегодно на Мъжката и Девическата гимназия в Търново за подпомагане на завършили с отличие бедни ученици. Остатъкът да се използва от читалището според нуждите и по негова преценка.
Ако читалището откаже да приеме завещанието, Ст. Киселов предоставя средствата на Търновската градска община при същите права и задължения. Върховният надзор върху изпълнението на завещанието поверява на МНП, а за негови изпълнители посочва търновския кмет, търновския околийски управител и директора на Мъжката гимназия.
Учителският съвет на Мъжката гимназия “Св. Кирил” с решение от 22 окт. 1937 г. го обявява за дарител на гимназията. Други данни за фонда не са открити.

Фонд № 2 “Стоян Н. Киселов”
(при Съюза на българските гимнастически д-ва “Юнак”)

Стоян Киселов завещава на Съюза “Юнак” облигации от БДЗ (1923) на номинална стойност 200 хил. лв., от които да се образува фонд на негово име. Облигациите са предадени на съхранение в БНБ, като приходите се внасят в БЗКБ на срочен лихвен влог най-малко за 5 години с капитализиране на лихвите. Приходите са предназначени за издаване на съчинения по телесно възпитание. Други данни за фонда не са открити.

М. Тодоракова

Назад