Енциклопедия Дарителството

“СТОЯН СТ. ГУНЕВ”

“СТОЯН СТ. ГУНЕВ”

Дарител е Стоян Стойков Гунев (1868 – 22 ноем. 1932) – аптекар. Роден в Елена. Баща му Стойко Гунев е заможен търговец с пашкули, разорен по време на Руско-турската освободителна война (1877–1878). Начално и средно образование Ст. Гунев получава в родния си град, след което завършва фелдшерско училище и курс по фармация в Букурещ (1895). Завръща се в България и постъпва като аптекар в държавната болница във Варна; на следващата година става главен аптекар при Дирекцията на народното здраве в София. През 1908 г. взема аптечна концесия в Плевен. С труд, постоянство и пестеливост спечелва завидно материално състояние.

Фонд № 1 “Стоян Ст. Гунев”
(при общината в Елена)

Със завещание от 18 февр. 1931 г. Ст. Гунев оставя по-голямата част от състоянието си в размер на ок. 1 млн. лв. на родния си град Елена за благотворителни цели.

Фонд № 2 “Стоян Ст. Гунев, плевенски аптекар”
(при ученическата трапезария в Елена)

Съгласно завещанието, след смъртта на дарителя Посмъртната каса при Българското аптекарско кооперативно дружество в София трябва да изплати 100 хил. лв. на ученическата трапезария в Елена за образуване на фонд “Аптекар Стоян Гунев” при общината в Елена или при безплатната трапезария в същия град. Лихвите от капитала са предназначени за подпомагане издръжката на питомците при трапезарията – осигуряване на храна, облекло, обувки и др.
След смъртта на Ст. Гунев Комитетът при ученическата трапезария приема дарението на 8 дек. 1932 г., а на 24 дек. с.г. провежда съвместно заседание с Градския общински съвет в Елена. Решено е да се образува фонд под името “Стоян Ст. Гунев, плевенски аптекар” при Комитета, а средствата да се внесат в БПБ – клон Елена. На 30 ян. 1933 г. Комитетът при ученическата трапезария приема проектоправилник на фонда, който следва волята на дарителя. Предвижда се при закриване на трапезарията капиталът да се предаде на учителския съвет при началното училище, който да използва лихвите за осигуряване на храна и облекло за бедни ученици. МНП отказва да утвърди проектоправилника и препоръчва фондът да се създаде към училищното настоятелство в Елена.
Други данни за фондовете не са открити.

◊ ◊ ◊

Ст. Гунев завещава големи суми на туристическите дружества в Елена, Плевен и др. Оставя 500 хил. лв. на аптекарското съсловие за постройка на Аптекарски дом.

М. Тодоракова

Назад