Енциклопедия Дарителството

“СТОЯНКА ДРЯНОВСКА”

“СТОЯНКА ДРЯНОВСКА”

Дарители са хаджи Йордан (Юрдан) и Мария Дряновски.
Хаджи Йордан Панов Дряновски (1857 – неизв.) – чиновник. Роден в Дряново. Учи в Русенското класно училище. Участва в църковнонационалната борба; деен член на революционния комитет; с негово участие през Дунав е прекарано оръжие за революционните комитети в България. Заподозрян от турската власт, той избягва в Гюргево през 1876 г. След Освобождението (1878) е финансов чиновник; доброволец в Сръбско-българската война (1885); награден със сребърен медал. Живее в София.
Мария Николова Дряновска (по баща Николова Немска) (ян. 1868 – ок. 1940) – рентиерка, домакиня, общественичка. Родена в Панагюрище. След Априлското въстание (1876) баща ѝ е убит, а семейството – разорено. Изпратена в Москва, където е отгледана от княжеско семейство. След 7 години се завръща в България и се омъжва за Йордан Дряновски. През 1939 г. е наградена от царя с медал за човеколюбие.
На 17 дек. 1913 г. умира дъщеря им Стоянка, ученичка в Първа девическа гимназия в София. В нейна памет М. и Й. Дряновски внасят 3 хил. лв. в БНБ за образуване на фонд на името на покойната им дъщеря. Предназначението на фонда е да се подпомага най-силната ученичка от IV (VII) клас и да се закупуват книги за ученическата библиотека към гимназията.

Капиталът на фонда нараства от инкасирани купони и лихви и към 1 ян. 1936 г. възлиза на 15 144 лв., към 1 ян. 1938 г. – на 15 277 лв. Има данни за раздадени от фонда награди на следните ученички от VII клас на гимназията: през 1936 г. – 500 лв. на Милкана Д. Иванова, през 1937 г. – по 500 лв. на Денка Кокачева и Веселина Осиковска, през 1938 г. – по 400 лв. на Мария Гевренова и Милка Дечева.
От 1940 г. фондът се среща в документацията под наименованието “Мария и Стоянка Дряновски”. Според откъслечни данни може да се предположи, че след смъртта на Мария Дряновска е направено ново дарение от хаджи Йордан Дряновски и фондът е преименуван. Към 1 ян. 1941 г. капиталът му възлиза на 62 010 лв., към 1 юли 1943 г. – на 69 163 лв. През 1941 г. са дадени две награди по 500 лв. на Величка Кунчева и Цветана Тодорова, през 1942 г. – по 500 лв. на Мария Парашикова и Елка Михнева.
Други данни за фонда не са открити.
М. и х. Йордан Дряновски правят дарения и за училища в родните им градове Панагюрище и Дряново.

М. Тодоракова

Назад