Енциклопедия Дарителството

“СТОЮ НЕДЕЛЕВ ШИШКОВ”

“СТОЮ НЕДЕЛЕВ ШИШКОВ”

Дарител е Стою Неделев Шишков (27 юли 1865 – 26 дек. 1937*) – учител, книжовник. Роден в с. Устово (дн. квартал на Смолян). Учи при местните учители Христо Попконстантинов, Гаврил Попянков и Илия Попбелковски. При оттеглянето на войската на Сюлейман паша през Родопите (1878), бакалницата на баща му в селото е оплячкосана и той е принуден да стане кираджия (1878–1879). През 1879–1880 г. е учител в училището при църквата “Св. Богородица”. През 1880 г. е изпратен на издръжка на вуйчовците си да учи в педагогическия курс в манастира “Св. Петка”, Молдова, а през 1882 г. – в Хасково. От 1881 до 1891 г. (с прекъсване) учителства в селата Върбица, Първомайско, Устово и Райково (дн. кв. на Смолян), Левочево, Смолянско, а от 1895 до 1905 г. – в Чепеларе и Асеновград. От 1906 до 1917 г. преподава в Мъжката гимназия и Френския мъжки колеж (1918–1928) в Пловдив. В края на Първата световна война (1917–1918) е чиновник-етнограф при щаба на действащата армия. Ст. Шишков е създател и уредник на Пловдивския етнографски музей (1918–1932). Изследовател и автор на етнографски, исторически, географски и селищни проучвания за Родопската област и Беломорието. Редактор и сътрудник на вестници и списания. Умира в Пловдив.
На 19 юни 1935 г. в писмо до председателя на БАН Ст. Шишков съобщава за дарението си от 35 хил. лв. за образуване на фонд на негово име при БАН. На 10 юли 1935 г. от негово име Христо Караманджуков и митрополит Стефан поднасят дарението на БАН. През с.г. БАН приема дарението и образува фонда.

Волята на дарителя е от лихвите на фонда да се дава премия на 2–3 години за съчинение, написано на английски, френски, немски или италиански език, в което аргументирано и научно да се защищават правата на българите в Родопската област, Беломорието и Тракия, останали извън пределите на България тракийски покрайнини. Когато сумата достигне 100 хил. лв., БАН да награждава или сама да издава всяка година по един труд с исторически, етнографски, културно-стопански, географски или политически характер на тези области. Ст. Шишков моли в комисията по оценката за награждаване на трудовете да влиза и Софийският митрополит Стефан. Трудовете да бъдат изпращани даром до парламентите, университети и библиотеките в Европа. Фонд “Стою Неделев Шишков” е оставен да се капитализира, тъй като капиталът му е недостатъчен, за да се дадат необходимите награди.
През 1937 г. Ст. Шишков дарява 2500 лв. за изхранването на бедни ученици при народното начално у-ще “Нейно царско Величество княгиня Мария Луиза” в с. Горно Водено (дн. кв. на Асеновград). След неговата смърт дарителската традиция на семейството продължават двете му дъщери Люба и Мария Шишкови. През 1938 г. М. Шишкова изпраща 500 лв. за организиране на безплатна ученическа трапезария в училището в с. Горно Водено и 5 хил. лв. през 1939 г. – на църковното настоятелство при храма “Св. Богородица” – за изграждането на параклиса “Св. Дух” в с. Устово.
Л. Шишкова дарява 200 лв. през 1941 г. за трапезарията на Православното християнско братство “Св. Марина”, а през 1952 г. подарява част от библиотеката на баща си на Митрополията в Пловдив.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад