Енциклопедия Дарителството

“СВ. ВРАЧ”

“СВ. ВРАЧ”

Фондът е основан от Щаба на армията при MB през 1919 г. под покровителството на Негово Царско Височество княз Кирил Преславски. Целта му е да се улеснява лекуването на болни и ранени войници от действителната служба и запаса, взели активно участие във войните и заболели по време на тях или впоследствие, а така също по време на военна служба.
Уставът му е утвърден на 15 апр. 1919 г. от МВРНЗ.
Фондът урежда издръжката на здравна станция “Св. Врач” при баните “Овча купел” в землището на с. Княжево (дн. кв. на София). В станцията болните се издържат напълно за сметка на фонда или се подпомагат частично, съгласно правилника на здравната станция.
Средствата се набират от: лихвите на основния капитал; доброволни пожертвования; продажбата на сребърен или мелхиоров пръстен, специално изработен за тази цел, по цена, определена от УС; приходите, добити чрез различни забавления, давани в полза на фонда; приходите на стопанството при здравната станция и др.
Фондът се управлява от УС, Постоянно присъствие на УС и един управител. УС се състои от: о.з. генералите (основатели на фонда) Г. Тодоров, Б. Сирманов, С. Добревски, Д. Костов, Ат. Христов, началник-щаба на армията, главния интендант, началника на военно-съдебната част, началника на военно-санитарната част, началника на софийския гарнизон, от двама старши и двама младши офицери, назначени от началника на Софийския гарнизон. Постоянното присъствие на УС се състои от един председател и трима членове (един постоянен и двама запасни офицери), избрани с тайно гласуване. През 1920 г. за председател на УС е избран началник-щаба на армията ген.-лейтенант Нерезов.
На 23 март 1939 г. във връзка със Закона за държавния надзор върху дружествата и сдружаванията, уставът на фонда се потвърждава отново. През 1949 г. фонд “Св. Врач” все още съществува.
Други данни за фонда не са открити.

Ц. Величкова

Назад