Енциклопедия Дарителството

“СВЕЩЕНИК ДАНАИЛ, ВЕЛИКА И ГАВРАИЛ ПОП ДАНАИЛОВИ” – ФОНД

“СВЕЩЕНИК ДАНАИЛ, ВЕЛИКА И ГАВРАИЛ ПОП ДАНАИЛОВИ” – ФОНД

Основател на фонда е Велика поп Данаилова (1847 – 17 авг. 1935) – домакиня. Родена в с. Истевник, Царевоселска околия, Македония, в семейство на родолюбиви и заможни родители. Омъжва се за Деспот – син на поп Иван от с. Царево село, ръкоположен по-късно за свещеник под името Данаил. След Освобождението на България напускат Царево село и се установяват в Кюстендил. След смъртта на съпруга си и на единствения им син Гавраил, В. поп Данаилова се отдава на благотворителност – помага на бедни, дарява църкви, читалища, сиропиталища, трапезарии и др. Умира в Кюстендил.

През 1928 г. внася сумата 50 хил. лв. за образуване на фонд към ч-ще “Братство” в Кюстендил. На 17 окт. 1928 г. читалището приема дарението, провъзгласява покойния дружествен член Гавраил п. Данаилов, както и неговите родители, за благодетелни членове и учредява фонд “Свещеник Данаил, Велика и Гавраил поп Данаилови”. Целта на фонда е увековечаване паметта на Гавраил п. Данаилов чрез издръжка на един ученик в Кюстендилската смесена гимназия от I до VIII клас. Приет е правилник, според който фондът се управлява от читалищното настоятелство и един роднина на дарителя. Предоставената сума се внася в кредитно учреждение и може да се използва, след като капиталът нарасне на 100 хил. лв.
Няколко години по-късно, с писмо от 1 окт. 1933 г. до МНП В. поп Данаилова изразява желание дарената сума заедно с лихвите да се прехвърли към Министерството. Фондът е основан със заповед на МНП от 5 юни 1936 г. За капитал служи сумата 77 369 лв., прехвърлена от ч-ще “Братство” в БЗКБ на 26 март 1935 г. Лихвите да се капитализират, докато капиталът нарасне на 100 хил. лв., след което трябва да се използват всяка година по следния начин: а) 2 хил. лв. на ч-ще “Братство” в Кюстендил за закупуване на книги и списания за библиотеката му; б) останалата сума се разделя поравно, с решение на учителския съвет при Кюстендилската смесена гимназия, на първите по успех и добро поведение бедни ученик и ученичка при завършване на последния клас на гимназията.
Към 1 ян. 1939 г. капиталът възлиза на 142 586 лв.; към 1 ян. 1944 г. – на 148 537 лв., към 1 ян. 1947 г. – на 182 хил. лв., вложени в облигации от БДЗ (1923 и 1907) и от Заема на свободата (1945). Лихвите са използвани по предназначение – през 1939 г. например са изплатени по 2 хил. лв. на читалището и на ученици от Мъжката и от Девическата гимназия в Кюстендил; през 1941 г. като награда са дадени по 2100 лв. на бедната абитуриентка Милка Антонова Иванова, на Захари Хр. Петков и на ч-ще “Братство”. През 1947 г. са изплатени 1500 лв. на Мъжката гимназия и 2 хил. лв. – на читалището.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

М. Тодоракова

Назад