Енциклопедия Дарителството

“СВЕЩЕНИК ГЕОРГИ К. СРЕБРЕВ” – ФОНДОВЕ

“СВЕЩЕНИК ГЕОРГИ К. СРЕБРЕВ” – ФОНДОВЕ

Дарители са синовете на свещеник Георги К. Сребрев от с. Чешнегир(ово) (дн. Садово), Асеновградско: Тодор Георгиев (7 февр. 1882 – неизв.) – военен, генерал, живее в София; Васил Георгиев (14 окт. 1879 – неизв.) – агроном, живее в Пловдив; Сребрьо Георгиев (18 ноем. 1883 – неизв.) – учител, живее в София; Павел Георгиев (29 май 1892 – неизв.) – учител в родното си село Чешнегир; Йордан Георгиев (20 ноем. 1894 – неизв.) – кмет на с. Костиево, Пловдивско, и Никола Георгиев (7 ноем. 1901 – неизв.) – свещеник в с. Чалъкови, Пловдивско.

Фонд № 1 “Свещеник Георги К. Сребрев”
(при прогимназията и началното у-ще “Княз Симеон Търновски” в с. Чешнегир)

От името на братята си на 21 февр. 1930 г. Сребрьо п. Георгиев уведомява директора на прогимназията и на началното у-ще “Княз Симеон Търновски” в с. Чешнегир за желанието им да създадат към училището благотворителен фонд в памет на починалия им баща Георги К. Сребрев (4 апр. 1850 – 10 ян. 1930) – свещеник. Роден в Станимака (дн. Асеновград). Завършва начално образование и II клас в гръцко училище в родния си град. Самостоятелно изучава говоримия български език и пее на църковнославянски в църквата. Поради противоречия с гърчеещите му се роднини и съграждани, през 1873 г. напуска семейството си и става учител в килийното училище и църковен певец в с. Чешнегир – Нова махала. Занимава се и с абаджийство. През юли 1877 г. е ръкоположен в свещенически сан от Пловдивския митрополит. Оженва се за момиче от с. Чешнегир – Екатерина, и имат 7 деца.
След смъртта му неговите синове внасят 10 500 лв. в БЗБ – клон Пловдив, като 10 хил. лв. от тях са предназначени за неприкосновен капитал на благотворителен фонд, който да носи името на техния баща. Останалите 500 лв. трябва да се раздадат на бедни ученици през Великденските празници на 1930 г.
Дарението е прието от учителския съвет на 28 февр. 1930 г. и е образуван фонд “Свещеник Георги К. Сребрев”. Съгласно волята на благодетелите приходите се използват ежегодно за подпомагане на най-бедните ученици. Фондът се управлява от учителския съвет, който съвместно с училищното настоятелство определя разпределението на помощите.

Фонд № 2 “Свещеник Георги
и презвитера Екатерина К. Сребреви”
(при прогимназията и началното у-ще “Княз Симеон Търновски”
в с. Чешнегир)

Вероятно след смъртта и на майка им Екатерина дарителите предоставят допълнителни средства на прогимназията и на началното у-ще “Княз Симеон Търновски” в с. Чешнегир. Образуван е фонд с капитал 30 хил. лв., който носи името на техните родители – “Свещеник Георги и презвитера Екатерина К. Сребреви”. С приходите се подпомагат бедни ученици с учебници, учебни пособия и дрехи. Даряват и други 3 хил. лв. за училищната трапезария и за закупуване на обувки за бедни ученици.
Други данни за фондовете не са открити.

М. Тодоракова

Назад