Енциклопедия Дарителството

“СВЕЩЕНИК МИХАИЛ ЦВ. РАДУЛОВ”

“СВЕЩЕНИК МИХАИЛ ЦВ. РАДУЛОВ”

Дарител е Михаил Цветанов Радулов (8 ян. 1831 – 19 май 1917) – свещеник. Роден в с. Голямо Белово, Пазарджишко. Начално образование получава в родното си село. През 1860 г. е ръкоположен за свещеник в Пловдив от митрополит Мелетий. Съратник на Т. Каблешков и Г. Бенковски, с помощта на които образува революционния комитет в с. Голямо Белово. През 1876 г. участва в Панагюрското въстание. Заловен от турците, той е изтезаван в Сараньово (дн. гр. Септември) и хвърлен в Пазарджишкия затвор, откъдето е освободен с обща амнистия.
Свещеник Михаил Радулов подарява 1000 лв. на училищното настоятелство в родното си село за образуването на фонд на негово име. Волята му е от лихвите да се купуват учебници за бедни ученици.
През 1911 г. МНП изпраща писмо до училищното настоятелство в с. Голямо Белово, в което съобщава, че от дарението на свещеник М. Радулов са закупени 2 облигации от БДЗ (1909). През 1917 г. капиталът на фонда е 3169 лв., за 1934 и 1935 г. лихвите от фонда са 500 лв. Капиталът на фонда към 1 ян. 1936 г. е 5385 лв. Съгласно т. 2 от правилника за благотворителните фондове при МНП, лихвите са оставени да се капитализират, докато фондът достигне сумата 10 хил. лв. На 1 ян. 1939 г. капиталът на фонда възлиза на 7560 лв., приходите са 400 лв., разходи няма. На 1 ян. 1942 г. капиталът е 9 хил. лв., на 1 ян. 1944 г. – 11 хил. лв., и на 1 ян. 1948 г. достига 13 хил. лв.
Закрит е през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

Ц. Величкова

Назад