Енциклопедия Дарителството

“ТОДОР М. ВАСИЛЬОВ, СТУДЕНТ ПО МАТЕМАТИКА ОТ ГР. ТЕТЕВЕН”

“ТОДОР М. ВАСИЛЬОВ, СТУДЕНТ ПО МАТЕМАТИКА ОТ ГР. ТЕТЕВЕН”

Дарители са Марин П. Васильов (ок. 1866 – неизв.) – пенсиониран учител, Цана М. Васильова (ок. 1875 – неизв.) – домакиня, и Лазар М. Васильов (ок. 1911 – неизв.) – ученик.
При тежък пътен инцидент умира в София техният син и брат Тодор М. Васильов (21 септ. 1903 – 31 окт. 1925). Роден в Тетевен. Учи в смесената прогимназия в Тетевен. Продължава образованието си във Втора софийска мъжка гимназия, която завършва с отличен успех и получава първа награда от МНП. През 1922/1923 учебна година е приет за студент по математика във Физико-математическия факултет на СУ.
В негова памет на 21 дек. 1925 г. членовете на семейството даряват на университета 5267 лв. с молба към Физико-математическия факултет да бъде създаден фонд, носещ името му. Желанието им е основният капитал да остане неприкосновен, а с годишните лихви да се закупува подходяща литература за студентската библиотека при факултета.
В изпълнение на тяхната воля на 31 март 1926 г. АС приема правилник на фонд “Тодор М. Васильов, студент по математика от гр. Тетевен”. Предвижда се основният капитал да се попълва не само от дарението, но и от други източници, а размерът на изразходваните лихви да се определя от Институтския съвет на професорите по математика.

Към 1 ян. 1933 г. фондът разполага с 8387 лв., към 1939 г. – с 10 695 лв., към 1944 г. – с 12 352 лв., а към 1949 г. – с 14 004 лв. Неговите нараснали финансови възможности позволяват да се пристъпи към оползотворяване на лихвите по предназначение. На 20 март 1941 г. Институтският съвет решава да се закупят книги и помагала за студенти на обща стойност 727 лв. и така да се постави началото на библиотека “Тодор М. Васильов” към институтската библиотека.
На 9 февр. 1952 г. капиталът на фонда преминава в държавния бюджет и той престава да съществува.

К. Анчова

Назад