Енциклопедия Дарителството

“ТОКИО БОГДАНОВ”

“ТОКИО БОГДАНОВ”

Дарител е Ангелина Щърбанова (28 ноем. 1877 – неизв.). Родена в с. Вълчедръм, Ломско. Завършва първоначално училище в родното си село и Ломското трикласно девическо училище. След преждевременната загуба на своя съпруг, а после и на сина си, заминава за Мюнхен, където учи пиано и немска литература. Когато през 1917 и 1919 г. умират и родителите ѝ, тя решава да основе дарителски фонд в полза на родното си село, където приживе нейният баща Токио Богданов – състоятелен земеделец и търговец, е възнамерявал върху собствен терен и със собствени средства да построи читалище.

На 16 дек. 1922 г. А. Щърбанова дарява на МНП нива от 40 дка в землището на с. Вълчедръм. Желанието ѝ е с приходите от нея да се учреди при министерството фонд на името на нейния баща и когато сумата от лихвите нарасне, да се използва за издръжка на един студент по политехника. Стипендиантът трябва да отговаря на следните условия – да е родом от Вълчедръм, да е син на бедни родители и да е завършил реална гимназия в България с много добър успех, като при наличието на няколко кандидати министерството провежда конкурс.
Фондът е основан със заповед на МНП от 20 дек. 1922 г., а на 27 авг. 1924 г. дарението е нотариално оформено. Не след дълго е обявен търг за отдаване на нивата под наем. Първоначално приходите са оползотворявани от училищното настоятелство в селото за обувки и учебни помагала на бедни ученици от основното училище. С писмо от 26 ноем. 1930 г. МНП нарежда наемът да му се изпраща за капитализиране на фонда и използване съгласно волята на дарителката.
Към 1 септ. 1933 г. фондът възлиза на 72 555 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 154 282 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 199 786 лв., а към 1 ян. 1947 г. – на 318 хил. лв. Липсват данни за неговото разходване по заявеното предназначение.
С отчуждаването на нивата и предаването ѝ към държавния поземлен фонд и с вливането през 1948 г. на средствата на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет фонд “Токио Богданов” престава да съществува.

К. Анчова

Назад