Енциклопедия Дарителството

“ТОМО ЛОЗАНОВ”

“ТОМО ЛОЗАНОВ”

Дарител е Томо Лозанов (1853–1952) – фабрикант, търговец, предприемач. Роден във Видин. Заедно със съдружника си Ванко Джонов построяват модерна високопроизводителна спиртоварна фабрика “Бдин” (1906). Умира във Видин. В основата на благотворителната му дейност стои неговият девиз: “Спечелих ги от народа, връщам ги на народа”. На 26 ноем. 1924 г. Т. Лозанов подава заявление до Градския общински съвет във Видин, в което уточнява, че предоставя на общината сумата от 2 млн. лв., с условие тя да остане до 1 ян. 1929 г. при д-р Илия Евдокимов при поръчителството на търговската фирма “Томо Лозанов и сие”. Волята на дарителя е на 1 ян. 1929 г. д-р Ил. Евдокимов да внесе средствата във Видинска банка на лихвена сметка на Видинското градско общинско управление, като за периода 1925–1929 г. се задължава да плаща на общината 10 % годишна лихва върху сумата. От получената лихва дарителят ще получава, докато е жив, по 8 хил. лв., а за издръжка на роднините му ще се отделят по 2650 лв. Дарената сума и остатъкът от получената лихва да бъдат употребени за направата на модерна баня в полза на гражданите на Видин. Капиталите и строежът на банята да се управляват от Видинския общински съвет. Приходите и разходите от дарението да се отчитат ежегодно при обсъждането на общинския бюджет.

Изпълнявайки желанието на благодетеля, Видинската община построява градската баня. През 1930 г. общинските съветници в знак на признателност и благодарност възлагат на скулптура Атанас Дудулов направата на бюст на дарителя.
Т. Лозанов прави и други дарения в полза на жителите на родния си град – построява здание на пощенската станция и Стопанското девическо училище. Сведенията за дарението са оскъдни.

Ц. Величкова

Назад