Енциклопедия Дарителството

“ЦАНКА И ПЕТЪР ПЕШЕВИ”

“ЦАНКА И ПЕТЪР ПЕШЕВИ”

Дарител е Цанка Пешева (неизв. – 11 апр. 1944 г.) – домакиня, общественичка. Дъщеря е на габровския индустриалец Стефан х. Стойчев. През 1892 г. се омъжва за известния общественик и политик Петър Пешев, като му осигурява семеен уют. През 1913 г. тя сформира в София Дамски комитет за подпомагане на сираци от войните, а домът ѝ е широко отворен за нуждаещите се, защото милосърдието и човешкият дълг са нейна вътрешна потребност. Тези качества се проявяват и в следващите години. Като изпълнител на завещанието на съпруга си, през 1933 г. тя внася по сметката на МНП 200 хил. лв. за учредяване на фонд “Стефан, Минчо и Петър Пешеви” за създаване на безплатна ученическа трапезария в Севлиево. Умира във Варна.

Останала без преки наследници, Ц. Пешева оставя своите недвижими имоти на племенниците си и на държавата. Следвайки примера на своя съпруг, на 28 авг. 1941 г. тя завещава на МНП апартамент на ул. “6 септември” № 45, София, с условие той да служи за безплатен пансион за бедни девойки от Севлиево и Габрово, завършили тамошните гимназии. По възможност те трябва да получават и безплатна храна, за да бъдат подпомогнати при получаването на висше образование. По този начин дарителката възнамерява да отдаде почит към покойния си съпруг Петър Пешев, бивш министър на народното просвещение, “който всеотдайно полагаше грижи за просветата на нашия народ […] и се стремеше да подпомага бедни трудолюбиви младежи”. За осъществяване на намеренията ѝ апартаментът трябва да бъде даден под наем за 10 и повече години, за да се образува паричен фонд, от чиито лихви да се издържа пансион, носещ името “Цанка и Петър Пешеви”. За изпълнители на завещанието тя определя своите племенници Боянка Корнежева и Възскресия Недевска (Кирова) и Петър Недевски (адвокат в София).
С министерска заповед от 28 март 1947 г. се легализира основаването на фонд “Цанка и Петър Пешеви”, като се приемат условията на завещанието. А именно: за основен капитал трябва да послужат приходите от наема от тристайния апартамент на ул. “6 септември” № 45, които да служат за създаване на пансион за девици, завършили средно образование в Габрово и Севлиево, да получават безплатна квартира и по възможност безплатна храна до завършването на висше училище в София.
За периода от май 1944 г. до 15 март 1947 г. от наем е реализиран приход от 57 555 лв., с които са закупени облигации, гарантирани от държавата ценни книжа, и са вложени в БНБ. Фондът е вписан в бюджета на обединения фонд “Завещатели и дарители” при МНП. Няма данни за извършена благотворителна дейност от фонда, който се закрива през 1948 г., а средствата влизат в държавния бюджет.

В. Николова

Назад