Енциклопедия Дарителството

“ЦВЯТКО И СТОЯНКА МЕЧКАРОВИ”

“ЦВЯТКО И СТОЯНКА МЕЧКАРОВИ”

Дарител е Цвятко Мечкаров (ок. 1843 –1927) – общественик. Роден в с. Долно Камарци, Софийско. Установява се в с. Саранци, Софийско, и бързо се замогва. Народен представител, дългогодишен кмет на селото, окръжен съветник. Приживе със свои средства издига окръжна медицинска амбулатория за 350 хил. лв. Съпругата му Стоянка също е щедра дарителка.
На 15 септ. 1926 г. Цв. Мечкаров завещава на Саранското училищно настоятелство две места в София, които да се продадат, а с получената сума да се построи солидно обществено здание в селото и в него да се настанят читалището, телеграфо-пощенската станция и клонът на БЗКБ. Приходите от зданието следва да се използват за закупуване на книги, учебни пособия и дрехи на бедни и добри ученици от Саранското училище, родом от същото село.
След смъртта на Цв. Мечкаров волята му е изпълнена. С получените пари от продажбата на завещаните имоти е построена сграда на обща стойност 350 хил. лв., която е собственост на училищното настоятелство. От 1931 г. в нея срещу годишен наем от общо 6 хил. лв. се помещават горепосочените учреждения, като вместо читалището е настанено Общинското управление.
В изпълнение на завещанието е образуван благотворителен фонд “Цвятко и Стоянка Мечкарови” при училищното настоятелство на с. Саранци. Съгласно правилника на фонда, приет от настоятелството на 10 апр. 1937 г. и утвърден от МНП на 9 окт. 1937 г., годишните приходи са главно за поддържане на фондовата сграда и за закупуване на книги, учебни пособия и дрехи на бедни ученици от училището в селото. Към края на 1936 г. фондът има приход около 40 хил. лв. и разход приблизително 30 хил. лв. Средно годишно се изразходват приблизително 1500 лв. за поддържане и подобрения на зданието, а останалите средства отиват предимно за подпомагане на бедни ученици.
След 1937 г. данни за фонда не са установени.

К. Анчова

Назад