Енциклопедия Дарителството

“ВЕЛИКО ХРИСТОВ” ФОНД

“ВЕЛИКО ХРИСТОВ” ФОНД

Дарител е ВЕЛИКО ХРИСТОВ (1827–1902) – търговец, общественик. Роден в с. Недялковци, Еленска околия. Родителите му се преместват в Разград. Началното си образование получава при гръцкия митрополит в Русе, където научава гръцки и турски език. В Разград, заедно с баща си, се занимава с търговия. По-късно сам разширява своята търговска дейност, като открива кантори в Пловдив, Варна, Цариград (1868), Лондон (1879). Семейството му се премества във Варна. След Освобождението (1878) се утвърждава в политическия живот на Варна: първи кмет (1дек. 1878–21 ноем. 1879), народен представител в УНС, църковен и училищен настоятел, щедър дарител на просветата. Умира във Варна.
Завещава 4 хил. лв., с които да се образува фонд на негово име. На 1 ян. всяка година годишната лихва да се дава като дар на бедни ученички от Девическата гимназия “Мария Луиза” във Варна, които през изтеклата година са имали “най-добро поведение и най-добър успех”. За изпълнител на завещанието е определен Варненско-Преславският митрополит Симеон. Синът на В. Христов внася сумата в БНБ.
Фондът се управлява от Варненско-Преславската митрополия, а учителският съвет определя наградените. Още на 1 ян. 1903 г. е отпусната сумата 240 зл. лв., с които са наградени 3 ученички. От 1903 до 1922 г. ежегодно за Нова година се дават награди на три ученички, като сумата е между 200 и 240 лв. От 1936 г. наградата нараства на 600 лв. (3 по 200 лв.).
В изпълнение на волята на дарителя, митрополит Симеон раздава различни суми на духовници, посочени в завещанието. Раздадени са и 600 молитвеници на ученички от гимназия “Мария Луиза”.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 25–26; оп. 7, а.е. 15; ДА–Вар­на, ф. 73 к, оп. 2, а.е. 1, л. 1–70; Пашев, Г. Златна книга…, 482–483. (B. Hиколова)

Тагове

Назад