Енциклопедия Дарителството

“ВЕНКО МАТЕЕВ ВЕНКОВ”

“ВЕНКО МАТЕЕВ ВЕНКОВ”

Дарител е МАТЕЙ ВЕНКОВ (неизв.) – главен касиер на БНБ.
На 5 февр. 1923 г. умира единственият му син, Венко Матеев Венков (род. 15 май 1905) – ученик в Трета софийска мъжка гимназия “Уилям Гладстон”. В негова памет Матей Венков с.г. дарява 20 хил. лв.* за създаване при Трета софийска мъжка гимназия на фонд на името на покойния за подпомагане на “добродетелни, трудолюбиви и способни ученици”. Съгласно статута на фонд, утвърден от МНП на 23 юни 1923 г., всяка година се отпускат 1000 лв. за учебни пособия на ученик от класа на неговия син – VIIв клас, считано от учебната 1923/1924 г. В бъдеще, когато фондът нарасне, се предвижда от приходите да се поеме цялостната издръжка на ученик от същата паралелка. При подбора се има предвид ученикът да е беден, трудолюбив, да е член на Ученическото въздържателно дружество, да е добродетелен, дисциплиниран, благовъзпитан и “да е готов на себеотрицание пред олтара на обществения идеал и на общественото морално съвършенство”. Ако в VIIв клас липсва подходящ ученик, подборът да се прави измежду останалите седми класове на гимназията. По изключение само за учебната 1923/1924 г. помощта се връчва на ученик от осмите класове, между действителните съученици на Венко М. Венков. Статутът на фонда оторизира учениците от VIIв клас заедно с Ученическото въздържателно дружество да посочат трима кандидати, от които учителският съвет да определи получателя на сумата. Управлението на фонда е поверено на учителския съвет при Трета софийска мъжка гимназия, а контролът върху неговия бюджет се осъществява от МНП.
В изпълнение на волята на дарителя, всяка година гимназията изплаща от фонда по 1000 лв. на беден примерен ученик. Към 5 април 1937 г. капиталът на фонда възлиза на 94 073 лв., а към ян. 1939 г. нараства на 170 842 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 18, л. 1–7; а.е. 121, л. 87. (K. Aнчова)

Тагове

Назад