Енциклопедия Дарителството

“ВЕНЦИСЛАВ ЧЕРНОКОЛЕВ”

“ВЕНЦИСЛАВ ЧЕРНОКОЛЕВ”

Дарител е ВЕНЦИСЛАВ ЧЕРНОКОЛЕВ (27 окт. 1896 – 18 май 1927) – преподавател в СУ. Роден в Кюстендил. Следва математика в София и Париж, където се дипломира през 1923 г. От 1924 г. до смъртта си е асистент в Института по астрономия, Физико-математически факултет на СУ. Умира в София.
В края на живота си завещава на СУ спестяванията си от 25 хил. лв. за образуване на фонд, от който да се награждават трудове от областта на астрономията. На 23 май 1927 г. неговият баща И. Черноколев, в изпълнение на предсмъртното желание на сина си и в знак на благодарност за вниманието, оказано от Университета при погребението, депозира сумата с писмо до ректора. На 2 юни с.г. съветът на Физико-математическия факултет приема правилника на фонд “Венцислав Черноколев”. Предназначението на фонда е на всеки 3 г. от лихвите му да се дава премия за отпечатани трудове по астрономия и геодезия. В нач. на 1934 г. наградата е връчена на частния доцент при Агрономо-лесовъдния факултет инж. Илия Попов, а в края на 1946 г. е поделена между двама кандидати – д-р Разум Екимов Андрейчин и капитан I ранг Борис Димов Рогев.
Капиталът на фонда към 1 юли 1933 г. е 34 478 лв., към 13 апр. 1939 г. – 37 853 лв., към края на 1944 г. – 41 734 лв., към края на 1949 г. – 47 678 лв. На 9 февр. 1952 г. капиталът в размер на 48 635 лв. се влива в републиканския бюджет, с което фондът е ликвидиран.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 122, л. 1–46; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 73, л. 1; Алманах на СУ…, с. 669. (K. Aнчова)

Тагове

Назад