Енциклопедия Дарителството

“ВЕСКА Н. ВАЧКОВА”

“ВЕСКА Н. ВАЧКОВА”

Дарители са НИКОЛА и ПЕНКА ВАЧКОВИ. НИКОЛА ВАЧКОВ (25 дек. 1866 – н­еизв.) – учител, общественик. Роден в с. Сухиндол (Търновско). Завършва основно и прогимназиално образование в родното си село. Продължава да се учи в Земеделското училище в Образцов чифлик – Русе, където получава средно земеделско образование. Работи като учител в Сухиндол 20 години. През 1917 г. напуска учителстването и се залавя с частна работа. Създава модерно лозарство и пчеларство, помага за кооперирането на производителите в Сухиндол. Дългогодишен председател на ч-ще “Трезвеност” и организатор на строежа му. Развива културна дейност. ПЕНКА НИКОЛОВА ВАЧКОВА (14 окт. 1863 – неизв.) – домакиня.
В писмото си от 13 март 1919 г. до директора на Варненската девическа гимназия “Мария Луиза” семейство Вачкови даряват сумата 10 хил. лв. за образуването на фонд в памет на дъщеря си – Веска Н. Вачкова, ученичка в същата гимназия. Волята на дарителите е от лихвите да се издържа една добра по поведение и успех ученичка в последния клас на гимназията. Дарителите добавят още 200 лв., за да може още същата година да се отпусне стипендия. Фонд “Веска Н. Вачкова” се образува на 15 март 1919 г. на заседание на учителския съвет. В деня на учредяването на фонда учителският съвет определя и първата стипендиантка – Станка Петрова от V клас на Варненската гимназия. Семейство Вачкови дарява още: 22 хил. лв. за водоснабдяването на селото и построяването на чешма (преди 1902); 6150 лв. за постройката на ч-ще “Трезвеност” в Суходол; сума за довършване на отклонението на жп линия до Сухиндол.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 3375, л. 18–22; Юб. сб. на Сухиндолското ч-ще “Трезвеност”. 1870–1895. с. Мусина, 1896, 15–16; Пашев, Г. Златна книга…, 421–422.

(B. Hиколова)

Тагове

Назад