Енциклопедия Дарителството

“ВАННА Д-Р МИНКО ШИПКОВЕНСКА”

“ВАННА Д-Р МИНКО ШИПКОВЕНСКА”

Дарител е МИНКО НЕНОВ ШИПКОВЕНСКИ (1892 – 1976) – стопански деец. Роден в Троян. Завършва Търговската гимназия “Д. Хадживасилев” в Свищов и Висша търговска академия в Милано, Италия. Завръща се в родния град и става един от основателите на Троянската популярна банка и първият ѝ директор (1914). През 1921 г. е инициатор за създаването на Италианската търговска камара в София. Като секретар на камарата развива широка дейност, организира вечерни курсове за търговия и изучаване на италиански език. През 1923 г. е изпратен за първи български генерален консул в Милано. По-късно става главен секретар на Българския търговски съюз. Основател на в. “Търговско-промишлен глас”. От 1942 г. развива самостоятелна търговска дейност. Автор на ценни стопански книги.
През 1926 г. М. Шипковенски дарява 25 хил. лв. на училищата в Троян за образуване на фонд на името на починалата му съпруга Ванна Симеонова (Шишкова – по баща) (15 юли 1897 – 21 септ. 1926) – талантлива художничка, виолончелистка, общественичка. Родена в Ловеч. Завършва Физико-математическия факултет на СУ (1923). Член на УС на Българския женски съюз. Член на Софийското образователно д-во “Съзнание”. Заболява в Милано. Умира в Троян.
Дарението е прието с протокол на учителския съвет от 27 септ. 1926 г. Съгласно волята на дарителя от лихвите на фонда в края на учебната година се дава награда на ученичката с най-добър успех по химия и се закупуват книги за читалището в Троян. Парите се разпределят между гимназията, прогимназията и читалището в Троян. М. Шипковенски дава 5 хил. лв. на читалището в Ловеч, на музикалното дружество “Гусла” и др.
През ян. 1931 г. д-р М. Шипковенски увеличава капитала на фонд “Ванна д-р Минко Шипковенска”. През дек. 1938 г. общинският съвет в Троян отново дава сведение за дарителя, но не и за оползотворяването на средствата. Няма данни за закриването на фонда.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 375, л. 49; а.е. 75, л. 1–4; оп. 7, а.е. 121, л. 79; Женски глас, № 6, 15 ноем. 1926; Търговия, промишленост и труд, XI, № 223–224, 10 юли 1943; Илиев, В. Град Троян. Исторически материали. Ч. II. С., 1934, с. 36.

(B. Hиколова)

Тагове

Назад