Енциклопедия Дарителството

“ВАСИЛ Х. КЪНЕВ”

“ВАСИЛ Х. КЪНЕВ”

Дарител е ВАСИЛ ХАДЖИКЪНЕВ (Васил х. Кънев) (1845–1919) – търговец, общественик. Роден и живее в Котел. Кмет на града (1880).
На 22 ян. 1920 г. съпругата му Цона Хаджикънева уведомява училищното настоятелство в Котел, че покойният В. Хаджикънев е дарил 20 хил. лв. за образуване на фонд, от който след нарастване на сумата най-малко в продължение на 20 години да се построи училище в Котел. Волята им е на училището да бъде поставена плоча, върху която да се отбележи, че сградата е построена от тях в памет на сина им Кръстю Кънев, починал като студент в Лайпциг на 17 ян. 1909 г. Училищното настоятелство приема дарението с.г. Към 31 март 1931 г. капиталът на фонда възлиза на ок. 38 хил. лв. Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 71, л. 1–5. (К. Анчова)

Тагове

Назад