Енциклопедия Дарителството

“ВАСИЛ ИВ. МЛАДЖОВ”

“ВАСИЛ ИВ. МЛАДЖОВ”

Дарител е ВАСИЛ ИВАНОВ МЛАДЖОВ (неизв. – 1918). Роден в Дупница. В. Младжов завещава 10 хил. лв. на МНП за образуването на фонд “Васил Ив. Младжов”. Волята на дарителя е от лихвите на фонда да се купуват учебници и други помагала за бедни ученици в дупнишките основни училища. Синът на дарителя Крум В. Младжов, като изпълнител на завещанието, внася сумата в Дупнишкото общинско управление, което я препраща на 3 юли 1918 г. на МНП.
Фондът е основан на 12 авг. 1918 г. със заповед на министъра на народната просвета.
Данни за оползотворяването и закриването на фонда липсват.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 769, л. 91; Пашев, Г. Златна книга…, с. 411.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад