Енциклопедия Дарителството

“ВАЦЕСЛАВ КОЛАР”

“ВАЦЕСЛАВ КОЛАР”

Дарител е ВАЦЕСЛАВ КОЛАР* (неизв. – 17 март 1889) – учител. Роден във Врутице, Чехия. Завършва висше образование в Прага. През 1881–1889 г. учителства в Мъжката гимназия “Княз Борис” в Русе. Преподава химия. Умира в Русе.
През 1889 г. прави дарение от 1000 зл. лв. за образуване на фонд към мъжката гимназия в Русе. Желанието му е с годишните лихви на капитала да се награждава най-добрият по успех и поведение беден ученик. Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет на гимназията и се управлява от него. Средствата са пласирани в ДЦК и се съхраняват в клона на БНБ, Русе. Годишните приходи се движат ок. 70 лв. и съгласно волята на дарителя се връчват на беден, но с отличен успех възпитаник на училището. През 1915 г. наградата е предоставена на К. Христов. Други данни за фонда липсват.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 135, л. 50–54, 66; Борба, № 103, 13 май 1915; Юб. кн. на Русенската м. гимназия… 1884–1934, с. 58, 97; Отчет на Русенската гимназия… за уч. 1899/1900…, с. 72; Отчет на русенската гимназия… за уч. 1903/1904…, с. 102. (P. Cтоянова)

Тагове

Назад