Енциклопедия Дарителството

“ВИТКА РАКОВСКА”

“ВИТКА РАКОВСКА”

Дарител е ДИМИТЪР В. РАКОВСКИ (2 авг. 1900 – неизв.) – учител. Роден в с. Голяма Брестница, Луковитско. Завършва средно образование и Учителски институт във Враца. Учителства в Никопол, а през 1934 г. е назначен за околийски инспектор на II Плевенска учебна околия.
Фондът е образуван в памет и носи името на съпругата на дарителя Витка Димитрова Раковска (28 септ. 1904 – 1934) – учителка. Родена в Плевен, където получава начално и средно образование. Учи в Учителския институт в града. Учителства в Никопол и Плевен. Умира в Плевен.
По случай 2 години от смъртта на съпругата си Д. Раковски подарява на основното училище “Св. св. Кирил и Методий” в Плевен 10 хил. лв. за образуване на фонд. Волята на дарителя е с ежегодните лихви от капитала да се награждават с подвързани книги първите двама по успех и поведение ученици от III клас.
Дарението е прието и фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 4 март 1936 г. Управлява се от учителския съвет. Капиталът е внесен на срочен влог.
Липсват други данни за фонда и за наградите, които са раздадени.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 102. (P. Стоянова)

Тагове

Назад