Енциклопедия Дарителството

“ЙЕРОМОНАХ МЕТОДИЙ ДИМИТРОВ” *

“ЙЕРОМОНАХ МЕТОДИЙ ДИМИТРОВ” *

Дарител е МЕТОДИЙ ДИМИТРОВ (вж. “Архимандрит Методий Димит­ров” – фонд). През 1898 г. на път за Йерусалим той предоставя на Българската екзархия 1000 лв. за учредяване на фонд. Дарението е прието и средствата са вложени в облигации от БДЗ (1907), депозирани в БНБ. Фондът се управлява от Българската екзархия, а след 1915 г. – от Св. синод.
Желанието на дарителя е годишните приходи от фонда да се изразходват за издръжката на училището в родното му с. Зарово, Солунско. До 1912 г. (вкл.) приходите редовно се изплащат на училището, а след това се натрупват върху основния капитал. В бюджета на фондовете за 1917 г. Св. синод обединява двете дарения, направени от М. Димитров, в един фонд, носещ името му.

НА–БАН, ф. 10 к, оп. 1, а.е. 13, л. 1; ЦИАИ, ф. 2, оп. 106, а.е. 164, л. 20; Пашев, Г. Златна книга…, 489–490. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад