Енциклопедия Дарителството

“ЙОРДАН ЙОВКОВ”

“ЙОРДАН ЙОВКОВ”

Дарител е ЖАК ЕЛИАС (неизв.) – индустриалец, притежател на текстилна фабрика “фортуна” в София.
На вечеря (дадена от Богдан Филов) по случай 25-годишния юбилей на СБП на 27 ян. 1939 г. председателят на Съюза Добри Немиров съобщава за анонимно дарение от 100 хил. лв. в ценни книжа за основаване на фонд “Йордан Йовков” за литературни награди. На 28 дек. 1938 г. анонимният дарител (Жак Елиас) съобщава писмено желанието си от лихвите на фонда ежегодно да се дава “една награда за най-хубавото съчинение на български писател, член на Съюза”.
Съгласно волята на дарителя през март 1939 г. комисия в състав: председателят на СБП Добри Немиров, председателят на Пенклуба проф. Богдан Филов и председателят на ДСЖ Йордан Мечкаров, изработва правилник за раздаване на наградата. Учреденият фонд “Йордан Йовков” е предназначен за премиране на литературно произведение (роман, повест, сборник разкази, стихосбирка или драма), издадено през календарната година. Носителят на наградата се определя от тричленно жури, избрано на годишното събрание. На 13 ноем. с.г. е приет общ правилник, който подробно регламентира начина за присъждане на всички награди при СБП в съответствие с волята на техните основатели. Носителят на наградата от фонда “Йордан Йовков” за дадена година трябва да бъде обявен най-късно до края на месец януари следващата година, като се дава за произведение, написано само от член на Съюза и излязло от печат за първи път най-късно до 31 декември. Писател, получил тази награда, може да бъде премиран отново след три години.
Наградата от фонд “Йордан Йовков” за 1939 г. в размер на 5 хил. лв. е присъдена на К. Петканов за романа му “Кирпичената къща”; за 1940 г. – на Константин Константинов за сборник разкази “Седем часа заранта”. За 1941 г. наградата се дава на Ангел Каралийчев за книгата “Птичка от глина”, а за 1944 г. – на Павел Спасов за романа “Шлеповете пътуват”.
Поради обезценяване на паричните фондове, на 2 септ. 1941 г. УС на СБП взема решение да вложи средствата в имот или в държавен заем. През 1942 г. е закупен партерен апартамент на ул. “Кокиче” № 10 (Лозенец), като облигациите на фонд “Йордан Йовков” са продадени, фондът участва в изплащането на имота със 78 189 лв. и започва да получава годишен приход от наема на апартамента в размер на 5200 лв.
На 19 май 1945 г. общото събрание на СБП приема промени в устава, с които капиталът на фонда се влива в общия бюджет на Съюза.
Други данни за фонда не са открити.

◊ ◊ ◊

През юни 1939 г. Жак Елиас дарява в полза на ДСЖ 12 облигации от БДЗ (1907) на обща стойност 34 320 лв. Средствата са предназначени за учредяване на фонд под наименованието “Български печат”. Дарението е прието от дружест­вото на 23 юни с.г. Ценните книжа са внесени в БНБ. Към 1 ян. 1942 г. капиталът възлиза на 36 966 лв.
Жак Елиас предоставя нееднократно суми на българските гимнастически д-ва “Юнак”. През 1931 г. българските “юнаци” посещават Италия и изнасят голяма гимнастическа продукция в Милано. Жак Елиас участва в посрещането им и предлага на Съюза “Юнак” голяма парична помощ, която ежегодно поддържа. Известни са и други негови дарения, направени по различни поводи: 400 м платно за летовището в с. Баня (1939); 5 хил. лв. за болни и безработни журналисти (1940); 5 хил. лв. за нуждаещи се членове на ДСЖ (1941) и др.

ЦДА, ф. 90 к, оп. 1, а.е. 39, л. 1–3; ф. 185 к, оп. 1, а.е. 7, л. 10; а.е. 8, л. 15, 24, 96, 115; ф. 551, оп. 1, а.е. 1, л. 7, 9, 17–18, 24–25, 36, 55 и др.; а.е. 5, л. 38, 40, 47–48.

(М. Тодоракова)

Тагове

Назад