Енциклопедия Дарителството

“ЙОРДАНА И ДОНЮ В. ПЕТКАНОВИ И ИВАН Д. ПЕТКАНОВ”*

“ЙОРДАНА И ДОНЮ В. ПЕТКАНОВИ
            И ИВАН Д. ПЕТКАНОВ”*

Дарители са ХРИСТО ДОНЕВ ПЕТКАНОВ и ДОНЮ ИВАНОВ ПЕТКАНОВ.
ХР. ПЕТКАНОВ (1 ноем. 1868 – неизв.) – учител. Роден в с. Голямо село (дн. Тъжа), Казанлъшко. Учи в родното си село и в Казанлъшката гимназия. Учителства в с. Голямо село (1887–1889, 1891–1892, 1893–1905), с. Долно Марабас (вероятно Долни Омарбас, дн. Домлян), Карловско (1889–1890, 1892–1893) и Калофер (1890–1891). Собственик на лозя, ниви, овощни и розови градини, за които се грижи съпругата му.
Д. ПЕТКАНОВ (27 ноем. 1900 – неизв.) – кръчмар и земеделец. Роден в с. Голямо село. Учи в родното си село и в прогимназията в с. Габарево, Казанлъшко (1913), след което помага на баща си в кръчмарството, земеделието и добива на розово масло.
След смъртта на Иван Д. Петканов, на 11 март 1928 г. неговият брат Хр. Петканов и синът му Д. Ив. Петканов решават да направят дарение за бедни ученици. На 24 септ. с.г. внасят на срочен влог 10 хил. лв. в Земеделското спестовно заемно сдружение “Бъдеще” в с. Голямо село по сметката на училищното настоятелство за образуване на фонд към основното училище на името на техните родители – “Йордана и Доню В. Петканови и Иван Д. Петканов”. Целта на фонда е след като лихвите се капитализират в продължение на 10 години, да се използват за подпомагане на бедни прогимназиални ученици от селото. Към март 1931 г. капиталът на фонда възлиза на 12 684 лв. Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 56, л. 4–8; оп. 7, а.е. 121, л. 116, 148–149. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад