Енциклопедия Дарителството

“ЙОРДАНА И ЗОСИМ АТАНАСОВИ”

“ЙОРДАНА И ЗОСИМ АТАНАСОВИ”

Дарител е ЙОРДАНА ЗОСИМ АТАНАСОВА (1871 – неизв.). Родена в Етрополе, фондът е образуван в памет на нейния съпруг Зосим Атанасов Христов (1854 – 2 апр. 1926) – учител. Роден в с. Смочево, Дупнишко. Учи в килийните училища в Рилския и Зографския манастир. Продължава образованието си в гръцката школа на о. Халки, след което завършва Одринското богословско училище. Отказва се от духовно звание и учителства в различни градове. Директор на Самоковската семинария. След Освобождението (1878) се установява като учител в Етрополе. Кавалер е на “Народен орден за граждански заслуги”. Умира в Етрополе.
На 12 февр. 1938 г. съпругата му Й. Атанасова прави дарение на средищното народно основно у-ще “Екзарх Йосиф I” в Етрополе на стойност 10 хил. лв.
(6 облигации от погасителната каса при Главна дирекция на държавните и гарантираните от държавата дългове на обща сума 8400 лв. и 1600 лв.) за образуването на фонд. Дарителката желае сумата от 1600 лв. да се вложи в същите облигации, а лихвите да се изразходват за закупуване на книги и учебни помагала за бедни ученици.
Фондът е образуван с протокол на учителския съвет от 9 март 1938 г. Според приетия правилник фондът се управлява от учителския съвет при училището. Правилникът е утвърден от МНП на 3 юни 1938 г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 196, л. 1–10. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад