Енциклопедия Дарителството

“ЙОСИФ ВОНДРАК”

“ЙОСИФ ВОНДРАК”

Дарител е ЙОСИФ ВОНДРАК* (5 окт. 1861 – 30 ноем. 1934) – учител. Роден в гр. Бехин, Австро-Унгария (дн. Бехине, Чехия). Учи в родния си град. Професионално образование по столарство получава в гр. Линц, Австро-Унгария, през 1874–1878 г. Известно време работи като помощник-майстор във Виена. През 1885 г. се връща в гр. Линц, където става управител-майстор в столарската фабрика на Фердинанд Щайнпарцер. По покана на МНП през 1889 г. идва в България и поема ръководството на столарския отдел при Държавната учебна занаятчийница в с. Княжево, Софийско. След разделянето на учебното заведение на четири отделни професионални училища, през 1895 г. се установява в Русе. Назначен е за директор на Държавното средно столарско училище и остава на този пост до 1915 г. Всецяло отдаден на своя занаят, горещо желаещ да предаде знанията и опита си на своите ученици, Й. Вондрак проявява изключителна упоритост в стремежа да осигури построяването на сграда за училището. В резултат на многогодишните му усилия и настоявания, през 1906 г. Министерството на търговията и земеделието отпуска средства за строежа. Сградата на училището е завършена в началото на учебната 1907/1908 г. и се превръща в една от забележителностите на Русе.
На 1 февр. 1915 г. Й. Вондрак напуска директорския пост и се установява на частна практика. Дълбоко свързан с училището, макар и в напреднала възраст, скоро той се връща в него. Многократно получава награди за участия в изложби в страната и в чужбина, между които и “Народен орден за гражданска заслуга” V степен и “Св. Александър” III степен. Член на масонската ложа. Умира в Русе.
Оценявайки заслугите на Й. Вондрак за развитието на столарския занаят и за напредъка на професионалното образование в България, неговите колеги и ученици устройват тържествено честване на 30-годишния му юбилей като преподавател. По този повод той прави дарение от 20 хил. лв. за образуването на фонд на негово име. Целта на дарителя е да поощри издирването, възобновяването и усъвършенстването на “старобългарския стил в областта на мебелировката и вътрешната архитектура на българското жилище”. Капиталът на фонда трябва да се увеличава от суми, отпуснати от държавата, окръжната постоянна комисия, търговско-индустриалните камари, лотарии, дарения и др. Когато достигне сумата 100 хил. лв., от приходите му се учредяват три парични награди за проект на мебели или на цели стаи в български стил. Кандидатите за премии трябва в момента да учат или да са завършили столарски професионални училища в България.
Дарението е прието от учителския съвет на училището. Фондът е образуван вероятно през 1928 г. и се управлява от учителския съвет по специален правилник.
Други данни за фонда не са открити. Днес училището носи името на дарителя.

Отчет на Държавното столарско училище в гр. Русе за 15-годишното му съществуване. Русе, 1912, с. 6, 63; Юб. кн. Модерно столарство, 3. 1927, № 7–8, 90–96, 108; Правилник на фонд “Йосиф Вондрак” при Държавното средно столарско училище в гр. Русе. Русе, 1929. (P. Cтоянова)

Тагове

Назад