Енциклопедия Дарителството

“ЙОВКА ИВ. ПЕНЧЕВА”

“ЙОВКА ИВ. ПЕНЧЕВА”

Дарител е ИВАН ПЕНЧЕВ (неизв.) – земевладелец. Роден в с. Катуница (дн. с. Катунище), Котленско. Правнук на известния хайдушки войвода Кара Атанас. От малък е овчар с баща си в Добруджа. Съумява да подобри материалното си състояние и си купува чифлик. След 1918 г. напуска Добруджа и се завръща в родното си село, където развива модерно стопанство.
Умира неговата дъщеря Йовка Ив. Пенчева (неизв.). В нейна памет Ив. Пенчев дава на училището в с. Катуница 10 хил. лв. (неизвестно кога). По данни на неговия наследник П. Ив. Пенчев, желанието му е да се образува фонд “Йовка Ив. Пенчева”, чиито лихви да се използват за благотворителна цел. Сумата от 10 хил. лв. се внася в БЗБ. Фондът се образува, като управлението му се осъществява от училищното настоятелство. В нач. на 1931 г. капиталът с лихвите достига 19 678 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 86, л. 1–3. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад